+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Hacı musa türbesi adıyaman Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hacı musa türbesi adıyaman
  Adıyamandaki Hacı Musa Türbesi hakkında kısaca bilgi verir misiniz? İnsanlar neden hacı Musa türbesine gidiyorlar? 2. Asel
  Bayan Üye

  Hacı musa türbesi adıyaman

  Kitabesine göre H.825 (1421) de Şerafeddinzade Hacı Musa tarafından yaptırılmıştır.
  Son Ahi devri eserlerindendir.
  Ahşap süslemeleri ve kapısı önemlidir.
  Boyuna uzanan büyükçe dikdörtgen planlıdır.
  Taş temel üzerine oturan yüksek beden duvarları zemin hizasından itibaren kerpiç örgülü ve sıvalıdır.
  Kuzey kısmında yer alan, iki yanı duvarla kapalı, son cemaat yeri, iki direk ile desteklenmekte olup tuğla örgülü üç sivri kemerle dışa açılır.
  Bu kemerlerin içi sonraları yarım daire cemakanlarla kapanmıştır.
  Son cemaat yerinin üzeri bir ikinci kat halindedir ve kuzeydeki mahfel ile birleştirilerek genişletilmiş, üç adet pencere açılmıştır.
  Mekan iki yanındaki dikdörtgen pencere ile aydınlanmaktadır.
  Binanın kuzeybatısında, son cemaat yerinin batısında, minaresi vardır.
  Kare planlı, kesme taştan yapılmış kaideden sonrası tuğla olarak devam eder.
  Şerefe altı kirpi saçaklıdır.
  Minarenin sağındaki çeşmesinin altı mermer olup H.1284 (1867) de tamir olduğuna dair bir kitabesi vardır.
  Binanın diğer üç cephesi de sadedir.
  Güneye iki alt, iki üst; doğu ve batıya üç alt, üç üst penceresi açılır.
  Son cemaat yerinin sağında imam odası, solunda mahfele çıkış merdiveni yükselmektedir.
  Çatısı alaturka kiremit kaplıdır.
  Basık kemerli giriş kapısının ahşap kanatları oyma tekniğinde yapılmış rumi motifleri ile doldurulmuştur.
  Üstünde bir satır yazı işlenmiştir.
  Kapının iki yanda harime açılan iki pencere bulunmaktadır.
  Kapının üstünde bulunan inşa kitabesinin Türkçesi: “Bu mübarek mescidi Hacı Musa oğlu Hacı Seyfeddin H.835 (1432) de imar etti.”
  Kuzeydeki ahşap mahfeli de zarif bir işçiliğin ürünüdür.
  Bursa kemerleri ile direklere oturan kirişlerde kalem işi nakışlar vardır.
  Mahfelin köşk çıkıntısının kalem işi süslemeli altı da çıtalarla karelere bölünmüştür.
  Caminin alt pencereleri ahşap kanatlara sahiptir.
  Kalem işi nakışlı pervazlarla çevrilidir.
  Üstte Kelime-i Tevhit yazılıdır.
  Mihrap :-
  Mihrapı alçı olup, tavana kadar yükselmektedir.
  İçi ve sütunceleri ince dallardan oluşan ve birbirine dikine dolanan geçmelerle süslenmiş mihrap nişi beş kenarlıdır.
  Nişin çevresini dolaşan üç sıra silmeden içte ve dıştaki yazı, aradaki geometrik geçmelerle süslenmiştir.
  Nişin üstü bir sıra yazıdan sonra mukarnaslı kavsara ile bitmektedir.
  Nişin iki yanındaki alan da geometrik geçmelerle doldurulmuştur.
  Daha yukarıdaki iki yazı panosunun alt ve üstleri ile mihrapın üstü palmet dizisi ile süslenmiştir.
  Minber :-
  Ahşap minberi farklı bir işçilikle yapılmış ender bir eserdir.
  Yan aynalıkları çizgi ile yapılmış geometrik şekillerle süslüdür.
  Mihrap tarafında girift karelerin hakim olduğu desenler, duvar tarafında karelerin içinde ok ucu şeklinde uçları olan çarpı işaretleri bulunmaktadır.
  Korkuluklarda geometrik geçmeler ve rumilerin işlendiği panolar vardır.
  Kapısı ve köşk kısmı sivri kemerlidir.
  Kapının ve köşk kısmının üstünde palmet sıraları görülür.
  Külahı da geometrik süslemelidir.
  Kapı kanatları yoktur.
  Ahşap tavanı dikkat çekicidir.
  Bütün tavan çıtalarla köşeleri pullu kare bölümlere ayrılmış ve orta kısma üç sıra pervazlı kalem işi süslü altıgen bir göbek yapılmıştır.
  Tavan kenarının iki sıralı pervazı ile orta göbeğin kenarlarında aşı boyalı nakışlı süslemeler bulunmaktadır.
  Tavan ve pencere kenarlarındaki nakışlar orijinal değildir.
  Bazı nakışların altından eski nakışların izlerini farketmek mümkündür.
  Cami; 17. ve 18. yüzyıllarda önemli onarımlar yapılmıştır.
  Mevcut bir kitabeden H.1342 (1923) de Evkaf İdaresi’nce onarıldığı anlaşılır.
  1975 de de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce onarılmıştır.
+ Yorum Gönder