+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Ayasofya müzesi eserleri özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ayasofya müzesi eserleri özellikleri nelerdir
  Ayasofya müzesinin içindeki eserlerin özellikleri nelerdir? lütfen kısaca Ayasofya müzesinin içindeki eserleri açıklar mısınız özellikleri nelerdir diye? 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Ayasofya Müzesi İçindeki Eserleri

  Ayasofya Müzesi Mimarî olarak incelendiğinde, büyük bir orta mekân, iki yan mekânlar (nef), absis, iç ve dış nartekslerden (ön cephedeki giriş bölümü) meydana gelmiştir İç mekân 100 x 70 m ölçüsünde olup dört büyük “fil ayak” payeler ile taşınan 55 m yüksekliğinde, yaklaşık 31 m çapında merkezî bir kubbe ile örtülmüştür Alt katta ve galerilerde toplam 107 sütün vardır

  Bizans süsleme örneklerinden olan sütun başlıkları, yapının en karakteristik özelliğidir Ayasofya, mozaikleriyle de önem taşımaktadır En eski mozaikler iç narteks ve yan neflerde bulunan altın yaldızlı geometrik ve bitki motifleri olan mozaiklerdir İmparator kapısı üzerinde, absiste, çıkış kapısı üzerinde ve üst kat galerilerinde görülen diğer figürlü mozaikler ise IX ve XII yüzyıllara aittir Ortaçağa ait olan derin oyulmuş mermerler de güzel bir ışık gölge oyunu sunar

  Mihrap çevresi, Türk çini sanatı ve Türk hat sanatının en güzel örneklerini içerir Bunlardan Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin kubbede, Kur’ân-ı Kerîm’den alınma bir suresi ile deri üzerine yapılmış 7,5 m çapındaki duvarlara asılı büyük yuvarlak levhalar en önemlileridir Yuvarlak levhalarda, Lafzatullah, Efendimiz Muhammed (asm)’ın, Cihar-ı yâr-ı Güzîn Efendilerimiz ve Hz Hasan ve Hüseyin efendilerimizin ism-i şerîfleri yazılıdır

  Ayasofya’daki Osmanlı dönemi örneklerinden; Sultan III Selim, Sultan III Mehmed, Sultan III Murat ve şehzadelerin türbeleri, Sultan I Mahmud’un şadırvanı, sıbyan mektebi, imareti, kütüphanesi, Sultan Abdülmecid’in hünkâr mahfeli, muvakkithanesi sayılabilir

  Ayasofya, Osmanlı camilerine de ilham kaynağı olmuştur Kubbe yapısı, Süleymaniye başta olmak üzere, belli başlı camilerle ortak özellikler göstermektedir Hatta ‘bütün Osmanlı camilerinde Ayasofya etkisi vardır’ diyen uzmanlar da olmuştur Bazı tarihçilerin ifadesiyle “Mimar Sinan, Ayasofya’yı en çok anlayan kişidir” Uzun zaman hayranlıkla incelediği Ayasofya planına yakın bir denemeyi, İstanbul, Tophane’deki Kılıç Ali Paşa Camii’nde uygulamıştır
+ Yorum Gönder


ayasofya müzesinin içindeki eserlerinin özellikleri