+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Demir çağı el aletleri hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Demir çağı el aletleri hakkında bilgi
  Demir çağında yapılan el aletleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Demir Çağında hangi el aletleri yapıldı? 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Demir çağı el aletleri hakkında bilgi
  İlk Demir Aletler
  Demir Çağı Avrupa'da İÖ 1200'lerde başladı; ama Ortadoğu'da demir bu tarihten 2.000 yıl önce biliniyordu. Alet ve silah yapımında demir kullanımı artan bir hızla yaygınlaştı. Gene de uzun bir süre tunç alet yapımı sürdü; çünkü başlangıçta demir ender bulunan bir metaldi ve demiri işlemesini bilenler, bilgileri*ni bir sır olarak saklıyordu.

  Demirin erimesi bakınn erimesi için gerekenden çok daha vüksek bir sıcaklık ister. Bu nedenle cevheri eriterek demir elde etme yöntemi uzun süre bulunamamıştır. İlk de*mirciler cevherden, süngerimsi yapıda vumu-şak bir külçe elde etmiş olmalılar. Bu külçe körükle kızdırılan odıınkömürü ateşinde ısıtı*lıp yumuşayanca çekiçle döverek külçeye iste*nen biçim verilir.
  Demirciler çok geçmeden demiri odunkö-mürü fırınında uzun bir süre tutup iyice dövdükten sonra soğumaya bırakmak yerine, kızıl sıcaklığındayken suya daldırdıklarında metalin çok sertleştiğini buldular. Demir bu işlem sırasında odunkömüründen karbon alı*yor ve çelik oluşuyordu. Böylece Avrupa'da insanlar İÖ 700'lerde, günümüzde olduğu gibi çelik aletler yapabiliyordu. Ama o dönemler*de elde edilebilen demir, alet yapımından çok kılıç ya da mızrak ucu gibi silahların yapımın*da kullanılırdı. Demir ve çelikten yapılan aletlerin gerçekten yaygınlaşması ise çok daha sonra gerçekleşti.
+ Yorum Gönder