+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Kamu hizmetlerinin düzenlenmesinde asli yetkili kime aittir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kamu hizmetlerinin düzenlenmesinde asli yetkili kime aittir?
  Kamu hizmetlerinin düzenlenmesinde asli yetkili kişi kimdir? Ve bu kişinin görevleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz? 2. Asel
  Bayan Üye

  Kamu hizmetlerinin düzenlenmesinde asli yetkili kime aittir?  Kamu Hizmetlerinin Kurulması, Düzenlenmesi ve Kaldırılması

  1 – Kurulması : Bir kamu hizmetinin kurulması, kollektif bir ihtiyacı tatmin ve kamu yararını temin etmek üzere birtakım vazifeler görecek bir kamu teşkilatı vücuda getirmek veya mevcut teşekküllere bu türden vazifeler tevdi etmektir.

  Bir ihtiyacın, kamu hizmeti kurulmasını gerektirecek derecede toplumsal önem kazanıp kazanmadığını takdir edecek olan, yasama organıdır.

  Kanun, doğrudan doğruya bir kamu hizmeti oluşturabileceği gibi, bu hizmetin belirli hal ve şartlar altında veya takdire bağlı olarak kurulması konusunda idari makamlara yetki verebilir. Dolayısıyla, kamu hizmetlerinin kurulmasında asli yetki, kanun koyucuya aittir.

  2 – Düzenlenmesi : Kamu hizmetlerinin kurulması, yani görev, yetki ve amaçları ile kararlaştırıldıktan sonra, düzenlenmesi, esas itibariyle idareye ait bir husustur. Bu konuda idare, geniş bir serbestliğe ve takdir yetkisine sahipse de, bu yetkisini kullanırken, temel hak ve özgürlükler açısından düzenleyici işlemlerin sınırlarını aşmamak zorundadır.

  3 – Kaldırılması : Kamu hizmetlerinin kaldırılması yani, bir faaliyetin kamu kesiminden çıkarılması veya kamu kuruluşlarının üzerinden alınıp, tamamen serbest bırakılması, kurulmasının tersi bir işlem olduğundan ve kamu hukuku tekniğinin bir kuralı gereğince, bunu kuran organ ya da makam tarafından aynı şekil ve usul dairesinde yapılacak bir işlemle gerçekleştirilir. Dolayısıyla, bir kamu hizmetinin kaldırılmasında da, asli yetki, yasama organına aittir.
+ Yorum Gönder


kamu hizmetlerinin kurulmasında asli yetki kime aittir