+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Araçlarda ısıtma ve havalandırma sisteminin önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Araçlarda ısıtma ve havalandırma sisteminin önemi
  Araçlarda ısıtma ve havalandırma sistemleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz? bu sistemler çok önemli midirler? 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Dizel motorlu araçlara ''elektrikli ek ısıtıcı'' yerleştirilir. Elektrikli ek hava ısıtması,
  motor suyu sıcaklığı derecesinin çok düşük olduğu hallerde, soğuk çalıştırma sonrası araç
  içinin kısa sürede ısıtılmasını sağlar. Ayrıca buz ve buğu çözme işleminde kullanılır. Araç ek
  su ısıtmasına sahipse; bu, uygun dış sıcaklıkta kalorifer desteği olarak kullanıldığından,
  elektrikli ek hava ısıtması devre dışı kalır. Elektrikli ek hava ısıtması, direkt iç mekana giren
  havayı ısıtır. İşletim için gerekli bütün bilgileri, konfor veri hattı (Kontrol üniteleri arasında
  bağlantı sağlayan sistem) üzerinden alır. Bu elektrik rezistanslı ek ısıtıcı klima bloğunda yer alır ve 1000-1800 watt gücündedir. Şekil.2.5’de elektrikli ek hava ısıtma elemanı
  görülmektedir.

  Elektrikli ek hava ısıtmasının çalıştırılmasında aşağıdaki şartlar dikkate alınır:

  �� Otomatik veya yarı otomatik klima tertibatında veri hattı üzerinden otomatik
  olarak, kaloriferde ise, kullanıcılar kumanda ünitesinde %90' lık bir ısıtma gücü
  ayarlamışlarsa (analog sinyal)
  �� Motor soğutma sıvısı sıcaklığı 60 °C- 75 °C'den düşükse
  �� Devir, 500 d/dk'dan yüksekse
  �� Yük yönetim sistemi aktif değilse
  �� Dış hava sıcaklığı 13 °C'den düşükse
  �� Akü gerilimi 11,5 volttan yüksekse
  �� Alternatör yükü % 65'ten düşükse
  �� AC veya bazı modellerde ECON tuşu basılı değilse

  Motordan bağımsız çalışan ilave ısıtma cihazlarından biride ''ek su ısıtması'' dır. Ek su
  ısıtmasını etkinleştirmenin üç olanağı vardır. Isıtma ya da havalandırma fonksiyonları
  gösterge paneli ekranında ayarlanabilir.

  �� Ek su ısıtmasının, kullanma ünitesindeki hemen ısıt komutu tuşunun üzerinden
  aktifleştirilmesi.
  �� Ek su ısıtmasının, veri ekranına sahip çok foksiyonlu gösterge üzerinden
  programlanması. Programlama, gösterge panelinde bulunan ekran üzerinden
  ''Bağımsız kalorifer'' adı altında gerçekleştirilir.
  �� Ayrı ek su ısıtması uzaktan kumandası ile açılıp kapanması.

  Motorun çalıştırılmasından sonra, soğutma suyu ek bir ısıtıcıyla ısıtlır. Bu sayede dizel
  motorlar, performanslarını artırır ve kısa süre içinde çalışma sıcaklığına ulaşır. Ayrıca aracın
  içi de daha hızlı bir şekilde ısıtılır. Motor çalışmadığı sırada ek su kaloriferi devreye
  sokulursa, soğutma suyu kapama solenoid valfi kapanır. Devir daim pompası soğutma
  suyunu, ek su kaloriferi içindeki su kılıfının içinden ve daha sonra aracın içindeki kalorifer
  radyatörlerinin içinden pompa valf ünitesine ve tekrar ek su kaloriferine pompalar ve aracın
  içi ısıtılır. Kullanıma başlamadan önce aracın içinin ısıtılması ile camlardaki buğulanma ve
  karlanma açılır. Çevrenin daha iyi görülmesi sağlanır. Önceden ısıtılmış bir aracın içindeki
  uygun kıyafetler, emniyet kemerinin koruma etkisini ve sürücünün tepki verme yeteneğini
  artırır. Bu nedenle ek kaloriferin kullanılmasında fayda vardır. Ek su ısıtma cihazları sıcaklık
  sensörüne sahiptir ve su sıcaklığının denetimi ve ayarı bu sensörle yapılmaktadır. Soğutma
  suyu sirkülasyonu, motorun çalışlmadığı durumlarda devir daim pompası ile sağlanır. Devir
  daim pompası, ek su kaloriferi kontrol ünitesi tarafından elektrikle çalıştırılır. Ek su ısıtma
  cihazı, egzost borusu ve susturucudan oluşan bir egzost sistemine sahiptir. Egzost sistemi,
  ortaya çıkan egzost gazlarını, aracın egzost sisteminden bağımsız olarak açığa iletir. Aracın
  yakıt deposundan ısıtma cihazına yakıt gönderilmesini dozaj pompası üstlenir. Dozaj
  pompası, bir besleme, dozaj ve blokaj sistemidir. Dozaj pompası çalışma sırasında yakıtın
  dozajını ayarlar ve ısıtma cihazı kapatıldıktan sonra yakıt akışını bloke eder. (durdurur)

  Ek su ısıtması aşağıdaki görevler için kullanılır:
  �� Araç iç mekânını ısıtabilmek ve araç camlarının buzlarını çözebilmek için
  bağımsız kalorifer olarak.
  �� Araç, güneş altına park edildiğinde, iç bölüm ısısını düşürmek amacıyla
  bağımsız havalandırma olarak.
  �� Benzinli ve dizel motorlarda ek ısıtıcı olarak. Eğer dizel motorlu araç ek su
  ısıtmasına sahipse, bu, dışarıdaki ısı 5 °C 'nin altına düştüğünde otomatik olarak
  ek ısıtma fonksiyonunu üstleneceğinden, elektrikli ek hava ısıtmasına gerek
  duyulmaz.

  2-) Çalışması
  Ek su kaloriferinin başlatma aşaması, hemen çalıştırma, ön zaman seçimi ya da
  uzaktan kumanda üzerinden gerçekleşebilir. Ek su ısıtma kontrol ünitesi ısıtma cihazına
  bütünleşmiş edilmiştir. Ön ısıtma bujisi ısınmaya başlar ve yanma havası fanı, yakıcı ağzına
  hava pompalar. Yanma için gerekli hava, yalıtımış hava emme borusu üzerinden yakıt
  evaparatörüne (tül) giden hava kanalı üzerinden emilir ve yanma odasına iletilir, devir daim pompası çalıştırılır. Yaklaşık 30 saniye sonra dozaj pompası yakıt gönderir. Yakıt
  enjeksiyonu için ventüri memesi vardır. Emilen hava, ventüri memesi biçiminde
  şekillendirilmiş olan seramik bir muhafaza tarafından aktarılır. Bu şekilde yakıt enjeksiyonu
  emme etkisiyle desteklenir. Yakıt hava karışımının yapılanması yanma odasında gerçekleşir.

  Daha sonra kıvılcım borusunda yanma gerçekleşir. Fotoselli ön ısıtma bujisi yanma
  odasında yer alır ve çalıştırma aşamasında yakıt hava karışımını ateşler. Yakıt hava
  karışımının ateşlenmesi, sıcak aşamada, yanma odasının kızan duvarlarında gerçekleşir.
  Yanma sırasında oluşturulan ısı, su perdelemesinin içinde soğutma suyuna aktarılır. Soğutma
  suyu, soğutma suyu giriş ağzından su perdesinin muhafazasına (ısı aktarıcısı) gider. Orada,
  ısıtmak için gerekli ısıyı alır. Soğutma suyu, soğutma suyu çıkış ağzından muhafazayı terk
  eder. Ek su kaloriferinin kapanması; motorun durdurulması, ek su kaloriferinin kapatılması
  ya da otomatik ısıtma süresinin dolması ile gerçekleşir. Dozaj pompası kapatılır, yanma
  sonlandırılır, yanma havası fanı ve devir daim pompası soğutmak için çalışmaya devam eder
  ve daha sonra otomatik olarak kapatılır.

  3-) Kontrolleri
  Kontroller, ölçüm ve teşhis cihazı ile yapılır. Aşağıdaki sistem elemanları teşhisle
  denetlenir:
  �� Ek su kaloriferi kontrol ünitesi
  �� Yanma havası fanı
  �� Ön ısıtma bujisi
  �� Dozaj pompası
  �� Soğutma suyu kapama solenoid valfi
  �� Devir daim pompası
  Ek olarak, besleme voltajı ve veri hattı iletişimi kontrol edilir ve hatalı fonksiyonlar
  hata hafızasına kaydedilir. Arızalı sistem elemanları değiştirilir.
+ Yorum Gönder


araçlarda ısıtma ve havalandırma sistemi