+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Doğal afetler kıtlık nasıl oluşur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Doğal afetler kıtlık nasıl oluşur
  Kıtlık bir doğal afet midir? kısaca açıklar mısınız? kıtlık nasıl meydana gelir 2. Asel
  Bayan Üye

  Doğal afetler kıtlık nasıl oluşur

  Kıtlık ve açlık doğal afetlerin yanı sıra doğrudan insanların yarattığı koşulların bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Savaş, abluka ve kuşatma gibi nedenler, tarih boyunca kıtlık ve açlığa yol açmıştır. Ayrıca ülkenin gelişmişlik düzeyi, bu düzeye bağlı olarak dünya ticareti içindeki yeri ve ülkeyi yönetenlerin ekonomik politikası ya da tercihleri de kıtlığa yol açabilmektedir.
  Savaş, her dönemde önemli bir kıtlık nedenidir. Savaş sırasında ürünlerin yok edilmesi, düşman topraklarını abluka altına alarak dışardan yiyecek sağlanmasının önlenmesi kıtlık ve açlığa yol açar. Örneğin 1812'de Napolyon'un Rusya seferi sırasında, Ruslar kendi ürünlerini yakarak Napolyon'un ordularının aç kalmasına çalışmışlardı. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlılar'ın sürekli savaşmak zorunda kalması, toprakta çalışan insanların cepheye gönderilmesi Anadolu'da neredeyse sürekli bir kıtlığın yaşanmasına yol açtı.


  196874 arasında Nijerya'da iç savaş döneminde, yönetim ülkenin batısındaki Biafra bölgesini kuşattı ve yiyecek gönderilmesini engelleyerek 1,5 milyon çocuğun ölmesine neden oldu. 197579 arasında Kampuçya'da Kızıl Khmerler'in ülke ekonomisini tümüyle çökerten uygulamaları nedeniyle ortaya çıkan kıtlıkta 1 milyonun üzerinde insan öldü.
  Günümüzde dünyada ulaşılan bilimsel ve teknolojik gelişme insanların açlıktan ölmelerini engelleyecek düzeydedir. Ama kaynakların ve üretilen ürünlerin daha adaletli dağılımını sağlayacak yöntemler henüz bulunamamıştır.

  Dünyanın gelişmiş ve zengin ülkelerinde gıda tüketimi ve stokları aşırı boyutlara ulaşırken; azgelişmiş, yoksul ülkeler açlık sorunuyla karşı karşıyadır. Gelişmiş ülkelerde kuraklık ya da başka bir doğal afet nedeniyle ortaya çıkan kıtlık, dünyanın başka bölgelerinden hızla sağlanan besin maddeleriyle, açlık baş göstermeden önlenebilmektedir. Oysa yoksul ülkelerin sorunu bu hızla çözebilme olanakları yoktur. Son olarak 1980'lerde Afrika'da yaşandığı gibi, dünya çoğu kez, bıçak kemiğe dayandıktan sonra açlığın boyutlarını fark etmekte, Birleşmiş Milletlerin ve başka kuruluşların sağladığı yardımlar genellikle, zamanında yerine ulaşamamaktadır.

  Azgelişmiş ülkeler çoğunlukla, dışarıya tarım ürünleri satar ve dışardan sanayi ürünleri satın alır. Tarım ürünleri, sanayi ürünlerinden daha ucuz olduğu ve bu fiyat farkı sürekli arttığı için azgelişmiş ülkeler sanayileşmiş ülkelerden aynı miktarda sanayi ürünü alabilmek için her yıl daha fazla tarım ürünü satmak zorunda kalır. Böylece, kendi halklarının gereksindiği yiyecekler de her yıl artan oranda gelişmiş ülkelere aktarılır. Bu da, azgelişmiş ülkelerin sık sık kıtlık ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarının bir başka nedenidir.

  Bazen ülke yöneticileri zamanında önlem almak yerine, başka bazı ekonomik sorunlara öncelik verirler. Bu da kıtlık ve açlığın boyutunun büyümesine neden olur. Örneğin 1973'te Etiyopya'da İmparator Haile Selasiye ülkesindeki kıtlığı, turistlerin gelmesini engeller ve turizm gelirlerini azaltır gerekçesiyle gizledi ve dış yardım istemedi. Bu, ülkede 100 bin kişinin ölümüne neden oldu.

+ Yorum Gönder


kıtlık nasıl oluşur,  doğal afetler kıtlık,  kıtlık bir doğal afetmidir