+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Yer yuvarlağı nasıl bir yapıya sahiptir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yer yuvarlağı nasıl bir yapıya sahiptir
  Yer yuvarlağı nasıl bir yapıya sahiptir kısaca açıklar mısınız? Yer yuvarlağının şekli ile ilgili bilgi verir misiniz lütfen 2. Asel
  Bayan Üye

  Yer yuvarlağı nasıl bir yapıya sahiptir

  Yer yuvarlağının yapısı; güneş sisteminin ve evrenin oluşumu ile açıklanabilir. 15 milyar yıl önce evren çok yüksek sıcaklık ve yoğunluktaki bir yapıdan, patlama sonucunda oluşmuştur.

  DÜNYA'NIN İÇ YAPISI
  Dünya yaklaşık, 4 milyar yıl ön*ce soğumaya ve farklı katmanlara ayrılmaya başlamıştır. En ağır mad*deler içe doğru çökelerek çekirde*ği, yani Dünyanın hâlâ çok sıcak olan merkezini; daha düşük yoğun*luktaki maddeler ise çekirdeğin çevresindeki kalınanları oluştur*muştur. Yüzeydeki ergimiş madde*lerin yeterince soğuyup katılaşmamı ile yer kabuğu oluşmuştur. Bilim adamları ilk kıtaların. volkanlar*dan püskürerek yüzeyi kaplayan, soğumuş ve yer kabuğunu kalınlaştırmış olan er*gimiş kayalardan meydana geldiğini ileri sürmektedir.Okyanusların ise volkanik dağlardan püsküren gazların soğumakta olan yüzeyle temas ederek yoğunlaşması ve oluşan küçük su damlacıklarının alçak düzeyli yer*lerde birikmesiyle ortaya çıktığı ileri sürülmekledir. Dünyanın ilk atmosferi de bü*yük olasılıkla bu volkanik gazlardan oluşuyordu.Dünyanın iç kısmı kalınlıkları ve yoğunlukları farklı, iç içe kürelerden meydana gelmiştir. Bu yer tabakaları yeryüzünden itibaren; yer kabuğu, manto ve çekirdek 'tir.

  Yer kabuğu: Dünyanın dış kısmı katı bir kabukla çevrilidir. Bu kabuk çeşitli taşlar*dan oluşmuştur. Yer kabuğuna litosfer ya da taş küre de denir. Yer kabuğunun or*talama kalınlığı karalarda 35 km, okyanuslarda ise 8-10 km dir. Dünyanın ekseni etrafında dönmesi sonucunda soğuma, yer kabuğunun yüzeyinden başlamıştır. Yer kabuğunda derine doğru inildikçe, sıcaklık ortalama olarak her 33 metrede 1 º C artar. Yer kabuğu, bileşimi ve yoğunlukları farklı sial ve sima adı verilen iki bölüme ayrılır: Sial (granitik yer kabuğu): Yer kabuğunun üst tabakasıdır. Bünyesinde daha çok silisyum ve alüminyum bulunduğu için bu tabakaya sial adı verilmiştir. Sial; granit kiltaşı ve kalker gibi hafif taşlardan oluşmuştur, Kalınlığı dağların bulun*duğu yerlerde fazla, deniz ve okyanusların altında azdır. Sima (bazaltik yer kabuğu): sial tabakasının altında yer alır. Bazaltik yapıdaki ağır taşlardan oluşmuştur. Bileşiminde daha çok silisyum ve magnezyum bulundu*ğu için bu tabakaya Sima adı verilmiştir. Sima, deniz ve okyanusların altında kalın, dağların altında daha incedir.Manto: Bu tabaka, yer kabuğunun hemen altında bulunur.
+ Yorum Gönder


yer yuvarlağı nasıl bir yapıya sahiptir