+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Türk tarih kurumunun amaçları madde madde Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk tarih kurumunun amaçları madde madde
  Türk tarih kurumunun amaçları nelerdir maddeler halinde açıklar mısınız? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  türk tarih kurumunun amaçları madde madde


  türk tarih kurumunun amaçları

  Madde 54- Türk Tarih Kurumu'nun amacı Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini, ilmî yoldan incelemek, araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak, bunlara dayanarak da Türk tarihini ve Türkiye tarihini yazmaktır

  a- Türk tarihinin ve Türkiye tarihinin kaynaklarını araştırmak, incelemek, bu konularla ilgili bilimsel değerdeki araştırmaları ve eserleri yayımlamak,

  b- Türk ve Türkiye tarihine ilişkin kaynakları toplamak, incelemek, gerekli görülenleri Türkçe’ye çevirmek, yaymak ve yayımlamak,

  c- Türk ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi toplamak, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezleri kurmak, niteliği belirlenen belge ve malzemeyi elde etmek için gerekli araştırmaları, incelemeleri, kazıları yapmak ve yaptırmak,

  d- a, b ve c bentlerinde belirlenen kaynaklara dayanarak, Türk tarihi ve Türkiye tarihini yazmak ve yayımlamak,

  e- Yeni buluşları ve bilimsel konuları yaymak ve tanıtmak üzere bilimsel toplantılar yapmak kongreler, sergiler ve geziler düzenlemek,

  f- Milli varlığımızın devamında temel unsurlardan biri olan tarih sevgisini ve bilincini kökleştirecek, geliştirecek ve yaygın hale getirecek, tarihi araştırmaları ve çalışmaları özendirecek, destekleyecek her türlü tedbiri almak, gerekli çalışma plân ve programlarını yapmak,

  g- Amaç ve görevleri ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında Türk ve Türkiye tarihi üzerine çalışan araştırma ve yayın yapan kurum ve kuruluş ve araştırma merkezleriyle, arşivlerle işbirliğinde bulunmak, kitap, yayın ve orijinallerinden çoğaltılmış belge mübadele etmek,

  h- Yüksek Kurulun onayı ile yerli veya yabancı bilimsel kuruluşlara üye olmak, temsilci göndermek, kongrelere katılmak, bu kuruluşlarla ortak araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

  ı- Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek
+ Yorum Gönder