+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Hava olaylarını coğrafyanın hangi alt bilim dalı incelemektedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hava olaylarını coğrafyanın hangi alt bilim dalı incelemektedir
  Hava ve iklim olaylarını inceleyen coğrafyanın alt bilim dalı nedir? Bu bilim dalının çalışma alanları ve görevleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  hava olaylarını coğrafyanın hangi alt bilim dalı incelemektedir


  hava olaylarını coğrafyanın hangi alt bilim dalı incelemektedir hakkında bilgi  1-meteoroloji

  2-Hidrosfer:Gezegenimizde bulunan tüm okyanus, deniz, göl ve su kaynaklarının bütününe Su Küre veya Hidrosfer denir. Hidrosfer yeryüzünün %71' ini kaplar. Hidrosferin %96'sını sular %3'ünü buzullar ve %1'ini de yer altı suları kapsar. Güneş ısısının yardımıyla hidrosfer ve atmosfer arasında sürekli bir su alışverişi vardır. Atmosferik şartlar, suyun kimyasal bileşimi, Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığı ve diğer tüm uygun şartlar suyun üç değişik halde yani; katı, sıvı ve gaz halinde bulunmasını sağlar. Birçok bilimadamı, ilk canlıların okyanuslarda ortaya çıktığı inancındadır. Tuzlu su hala milyonlarca değişik hayvan ve bitki için önemli bir doğal yaşama alanıdır. Dünya'nın günlük hava sistemlerini ve uzun dönemde iklimini düzenlemede yardımcı olur. Okyanuslardan havaya su buharı yükselir. Bu daha sonra kar, yağmur ve dolu olarak geri döner. Ayrıca, besin ve enerji kaynağı olarak gereksinim duyduğumuz gibi onları ulaşım, boş zamanımızı değerlendirme ve atıklarımızdan kurtulma gibi pek çok amaçla kullanırız.

  6371 km yarıçapına sahip olan yerküre, dıştan içe doğru; yerkabuğu, manto ve çekirdek olarak adlandırılan katmanlardan oluşur. Manto kendi arasında alt ve üst manto, çekirdek ise iç ve dış çekirdek olmak üzere ikiye ayrılır.
  3-hidrosfer yani su küre buharlaşır havada atmosferi oluşturur.
  6-Coğrafya'nın kullandığı üç temel prensibi vardır. Bunlar; dağılış, ilgi ve bağlılık ile nedensellik'tir.  7-hidroloji su bilimi jeomorfoloji yer bilimi
+ Yorum Gönder