+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Nazım şekli nazım türü nedir şiir incelemesi nasıl yapılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Nazım şekli nazım türü nedir şiir incelemesi nasıl yapılır
  Nazım şekli, türü nedir? ve Nazım türü şiir incelemesi nasıl yapılır? kısaca bilgi verir misiniz? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  nazım şekli nazım türü nedir şiir incelemesi nasıl yapılmalı

  “Nazım biçimi” denince, şiirlerin dize, ölçü vekafiyenin belirli bir nazım birimi temel alınarak gösterdiği özellik anlaşılmalıdır. Nazım birimi Halk edebiyatında dörtlük, Divan edebiyatında beyit, günümüz şiirinde de dizedir.

  Nazım Biçimlerini 6 ana başlıkta ele alacağız:

  1. İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Nazım Biçimleri
  2. Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri
  3. Aşık Edebiyatı Nazım Biçimleri
  4. Tekke Edebiyatı Şiiri Nazım Biçimleri
  5. Divan Şiiri Nazım Biçimleri
  6. Yeni Türk Şiiri Nazım Biçimleri
  Aşağıdaki başlıklara tıklayarak bu başlıklar hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
  → Nazım Biçimleri Tekke Edebiyatı Şiiri Nazım Biçimleri İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Nazım Biçimleri Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri Aşık Edebiyatı Nazım Biçimleri Divan Şiiri Nazım Biçimleri Gazel Kaside Mesnevi Kıta Müstezad Rubai Tuyuğ Murabba Şarkı Terkib-i Bent Terci-i Bent Yeni Türk Şiiri Nazım Biçimleri Terza Rima Sone Triyole Serbest Müstezat Serbest Nazım
+ Yorum Gönder


şiir tahlili nasıl yapılır,  şiir incelemesi nasıl yapılır,  şiir biçimi nasıl yapılır