+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Yorgun kelimesinin zıt anlamlısı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yorgun kelimesinin zıt anlamlısı nedir
  yorgun kelimesinin zıt anlamlısı nedir 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  yorgun kelimesinin zıt anlamlısı ne

  dinç / canlı gibi sozcükler yogunun zıt anlamlısıdır
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  zıt karşıt anlam nedir

  Birbirine karşıt kavramları karşılayan sözcüklerdir. Karşıt anlamlı sözcükler iki zıt noktayı belirtirler.
  Örneğin; “güzel” sözcüğünün karşıtı “itici” olamaz çünkü iticilikte sevimsizlik anlamı da vardır. Oysa “güzel” sözü sevgiyi beraberinde ifade etmez. Bunun karşıtı ancak “çirkin”dir. Aynı durum eylemlerde de görülür.
  Örneğin; “sevmek” eyleminin karşıtı “sevmemek” değildir. Çünkü “sevmek” iyi bir duygunun varlığını bildirir. Sevmemekte ise bu duygunun bulunmadığı anlamı vardır. Oysa karşıtlıkta, olan duygunun tam karşıtı olmalıdır; bu da “nefret etmek”tir. Bu nedenle karşıtlıkla olumsuzluğun farkını görmek önemlidir.

  ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER
  Anlamca birbirinin tersi olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir.
  Örnek: hızlı X yavaş iyimser X kötümser güzel X çirkin
  Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiri ile karıştırılmamalıdır.
  Gidiyorum kelimesinin olumsuzu gitmiyorumdur. Karşıtı geliyorumdur.


  ETKİNLİK
  Aşağıdaki kelimeleri karşıt anlamları ile eşleştiniz.
  Bulanık üzülmek
  Dost deva
  Dar yeis
  Sevinmek kötülük
  Umut berrak
  İyilik düşman
  Dert geniş

+ Yorum Gönder


yorgun zıt anlamlısı,  yorgunun zıt anlamlısı,  yorgun kelimesinin zıt anlamlısı,  yorgun zıt anlamı,  yorgunun zıt anlamlısı nedir,  yorgun un zıt anlamlısı