+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Türkçeye giren yabancı kelimeler 5 tane örnek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkçeye giren yabancı kelimeler 5 tane örnek
  türkçeye giren yabancı kelimeler 5 tane örnek 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  türkçeye giren yabancı kelimeler 5 tane örnekler

  background : İngilizce back ground (arka plân, zemin, fon). Teklif ettiğimiz karşılıklar: arka plân (mekân için), geçmiş (zaman için). Örnekler: Şarkıcının arka plânında bulutlar görünüyordu. Nobel kazanan romancının geçmişinde bir edebiyat ortamı vardı.
  badminton : İngilizceden dilimize bir spor terimi olarak geçen bu söz, "bir kortta, iki kişi veya ikişer kişilik iki takım arasında özel olarak yapılmış bir topu ağın üzerinden aşırarak raketle oynanan oyun" anlamındadır. Kurulumuz, bu söz için tüylü top kelimesini önermektedir.

  bandrol : Fransızca banderole. Bu söz dilimizde birkaç anlamda kullanılmaktadır: 1.Devletçe verginin kesildiğini gösteren etiket. 2.Paket veya şişelerin ağzına konulan şerit veya etiket. 3.Bayrak direğinin tepesine süs olarak konulan uzun, kumaş şerit. Daha çok vergilendirme işlemi ile ilgili olarak kullanılan bu söz için Kurulumuz, denetim pulu veya denetim bağı karşılıklarını önermiştir.

  banner : İngilizce “bayrak, sancak, manşet” Son yıllarda özellikle bilgisayar alanında sıkça rastladığımız bu kelimeye karşılık olarak Kurulumuz, reklâm bandı, reklâmlık ve duyurmalık karşılıklarını teklif etmektedir. Örnek: Duyurmalıklar (reklâm bantları, reklâmlıklar) zaman zaman sayfanın yüklenmesini yavaşlatsalar da web yayıncılığında oldukça önemli bir yere sahipler.

  bariyer : Fransızca barriére. Dilimizde "herhangi bir yolu kapamak için yapılmış engel; yol kenarlarındaki korumalık" anlamlarına gelen bu söze karşılık olarak Kurulumuz da engel kelimesini kabul etmiştir. Örnekler: Kapıya geldim, yoldan bahçeye geçecek bir engel yoktu. Araç engellere çarptıktan sonra durdu.

  barkod : Fransızca barre (dikey çizgi) ve code sözlerinden oluşan barkod, "Bir ürünün değişik özelliklerini ve fiyatını belirten, elektronik aygıtların okuyabileceği biçimde düzenlenmiş etiket." anlamıyla dilimizde kullanılmaktadır. Bu söz için önerdiğimiz karşılık: çizgi im. Örnek: Mağazalardaki optik okuyucular, çizgi imlerden malın fiyatını çıkarıyor.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Dilimize giren yabancı kelimelerin hepsi


  ürkçemizde bulunmayan ama gelişen çağda tüm kişilerin ortak olarak kullandıkları ortak bir dil meydana gelmektedir, öyleki kullandığımız dilde karşılığı bulunmuyor ama öyle hayatımıza girmişki artık sanki kendi dilimizde varmış gibi sık sık kullandığımız kelimeler vardır, işte bunlardan bazılarını listeliyoruz.
  absürd nedir = saçma
  adisyon nedir = hesap
  aircondition nedir = havalandırma aracı
  agresif nedir = sinirli
  aksiyon nedir = eylem
  aktif nedir = etkin
  aktivite nedir = etkinlik, faaliyet
  ambulans nedir = cankurtaran
  anons nedir = duyuru
  angaje nedir = dolu
  artist nedir = sanatçı
  asist nedir = yardım (asist etmek = yardım etmek)
  background nedir = alt yapı, arka plan
  badygard nedir (bodyguard) = koruma
  bestseller nedir = çok satar
  bilboard nedir = duyuru tahtası, duyuru panosu
  branş nedir = dal, alan
  brifing nedir = bilgilendirme (brifing almak = bilgi almak, brifing vermek = bilgi vermek, bilgilendirmek)
  catering nedir = ikram
  center nedir = merkez
  check etmek nedir = denetlemek, yoklamak
  contekst nedir = bağlam
  corner nedir = köşe
  damping nedir = indirim
  deadline nedir = süre sonu
  deep freez nedir = derin dondurucu
  defans nedir = savunma
  dejenere nedir = bozulmuş
  dejenerasyon nedir = bozulma
  deklarasyon nedir = bildiri
  departman nedir = bölüm
  depresyon nedir = bunalım, çöküntü
  detay nedir = ayrıntı
  dizayn nedir = tasarım ( dizayn etmek = tasarlamak, düzenlemek)
  dizaynır nedir = tasarımcı
  doküman nedir = belge
  efor nedir = çaba
  ekarte etmek nedir = elemek
  ekipman nedir = donanım
  ekonomik class nedir = hesaplı sınıf
  eksper nedir = uzman
  ekstre nedir = hesap özeti
  e-mail nedir = e-posta (elektronik posta), elmek (elektronik mektup)
  empoze etmek nedir = dayatmak
  enformasyon nedir = danışma
  entegrasyon nedir = uyum
  enteresan nedir = ilginç
  faks nedir = belgegeçer
  faul nedir = yanlış, hata
  fastfood nedir = ayaküstü
  festival nedir = şenlik
  filtre nedir = süzgeç
  final nedir = sonuç
  finiş nedir = bitiş, varış
  first class nedir = birinci sınıf
  fitness nedir = sağlıklı yaşam
  flaş nedir = çarpıcı
  format nedir = biçim
  full nedir = dolu, tam
  full time nedir = tam zamanlı
  global nedir = küresel
  hit nedir = gözde
  illegal nedir = yasadışı
  imaj nedir = görüntü
  indeks nedir = dizin
  inisiyatif nedir = üstünlük, öncelik
  izolasyon nedir = yalıtım
  jenerasyon nedir = kuşak, nesil
  jogging nedir = koşu
  kampus nedir = yerleşke
  kaos nedir = karışıklık
  karambol nedir = karmaşa
  koç nedir (coach) = çalıştırıcı
  komünikasyon nedir = iletişim
  komisyon nedir = kurul
  konfirmasyon nedir = doğrulama
  kongre nedir = kurultay
  konsantrasyon nedir = yoğunlaşma
  konsept nedir = kavram
  kontrast nedir = karşıt
  kreasyon nedir = yaratım
  kreatör nedir = yaratıcı
  kriter nedir = ölçüt
  lanse etmek nedir = öne sürmek, sunmak
  legal nedir = yasal
  life style nedir = yaşam biçimi
  likit nedir = akışkan, sıvı
  literatür nedir = yazın, edebiyat
  maç nedir = karşılaşma
  makro nedir = geniş
  maksimum nedir = en çok
  marj nedir = pay
  marjinal nedir = sıradışı
  mega nedir = büyük, dev, muazzam
  metot nedir = yöntem
  metropol nedir = anakent
  motivasyon nedir = isteklendirme, güdüleme
  minimum nedir = en az
  natürel nedir = doğal
  network nedir = bilişim ağı
  no-frost nedir = karlanmaz
  nominal nedir = saymaca
  non-stop nedir = durmaksızın, duraksız
  nostalji nedir = geçmişe özlem
  objektif nedir = nesnel
  ordövr nedir = ön yemek
  over night nedir = gecelik
  panorama nedir = görünüm
  paradoks nedir = çelişki
  parametre nedir = değişken
  partner nedir = eş
  part time nedir = yarı zamanlı
  pasif nedir = edilgen
  patent nedir = buluş
  periyot nedir = dönem
  periyodik nedir = süreli
  perspektif nedir = bakış (görüş) açısı
  platform nedir = alan
  polemik nedir = tartışma
  popüler nedir = sevilen, tutulan, beğenilen
  pozisyon nedir = durum
  pres nedir = baskı (pres yapmak = baskı yapmak, bastırmak)
  prezantabl nedir = hoş görünümlü, gösterişli, seçkin
  prezantasyon nedir = sunuş
  prime time nedir = çok izlenen saatler(televizyon programlarında)
  prodüksiyon nedir = yapım
  prodüktör nedir = yapımcı
  profil nedir = (yan) görünüş
  promosyon nedir = tanıtım
  prosedür nedir = izlek
  proses nedir = süreç
  protokol nedir = 1. Tören düzeni 2. Sözleşme
  prototip nedir = ilk örnek
  provokasyon nedir = kışkırtma
  provokatör nedir = kışkırtıcı
  prömiyer nedir = ilk gösteri
  radikal nedir = kökten
  reel nedir = gerçek
  realite nedir = gerçeklik
  refüj nedir = orta kaldırım
  rehabilitasyon nedir = iyileştirme
  resepsiyon nedir = kabul töreni
  restorasyon nedir = onarım
  revizyon nedir = düzeltme, yenilenme
  rölanti nedir = yavaşlatma, askıya alma, ağırlaşltıma (rölantiye almak = yavaşlatmak)
  sabotaj nedir = baltalama
  seksiyon nedir = bölüm
  sempatik nedir = canayakın
  sezon nedir = mevsim
  shop nedir = dükkân
  shopping center nedir = alışveriş merkezi
  show nedir = gösteri
  show room nedir = gösteri yeri, sergi, gösteri merkezi
  spiker nedir = sunucu
  spesiyal nedir = özel
  sponsor nedir = destekçi, destekleyici (sponsorluk yapmak = desteklemek)
  spontane nedir = doğaçlama
  star nedir = yıldız
  subjektif nedir = öznel
  teyp nedir = kasetçalar
  timing nedir = zamanlama
  trend nedir = eğilim

+ Yorum Gönder


10 tane dilimize girmiş ingilizce kelimeler