+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda 10 tane sert ünsüz kelime Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  10 tane sert ünsüz kelime
  10 tane sert ünsüz kelime örneği verir misiniz kısaca? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  10 tane sert ünsüz kelimeler

  ÜNSÜZ ( Sessiz ) HARFLER : Tek başına okunamayan, hece olamayan ve ancak bir sesli harf yardımı ile seslendirebildiğimiz harflerdir. Bunlar: " b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z "dir.
  Ünsüz harfler kendi aralarında iki kısma ayrılır:
  a) Sert Ünsüzler: p, ç, t, k, s, ş, h, f
  b) Yumuşak Ünsüzler: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z

  Sert ünsüz harfler kendi aralarında iki kısma ayrılır:
  i) Sürekli Sert Ünsüzler: s, ş, h, f
  ii) Süreksiz Sert ünsüzler: p, ç, t, k

  Yumuşak ünsüzler kendi aralarında iki kısma ayrılır:
  i) Sürekli Yumuşak Ünsüzler: ğ, j, l, m, n, r, v, y, z
  ii) Süreksiz Yumuşak Ünsüzler: b, c, d, g ÜNSÜZ HARFLERLE İLGİLİ KURALLAR
  1. SERT SÜREKSİZ HARFLERİN YUMUŞAMASI:
  Süreksiz sert ünsüz harflerle ( p, ç, t, k ) biten sözcükler, sesli harf veya sesli harf ile başlayan bir ek aldıkları zaman sonlarındaki sert ünsüz harf yumuşayarak (b, c, d, g, ğ ) olur. BU kurala " sert sesizlerin yumuşaması " denir.

  ÖRNEK:

  Çorap + -ın = Çorabın
  Sarnıç + -a = Sarnıca
  Kağıt + -ın = Kağıdın
  Toprak + -a = Toprağın
  Denk + -i = Dengi
  NOT 1: Tek heceli bazı sözcükler bu kurala uymaz.
  ÖRNEK: Süt, çöp, üst, tek, ak, ip, sırt, sap, kat, üç, saç, aç, suç, et

  NOT 2: Yabancı sözcükler bu kurala uymaz.
  ÖRNEK: Hukuk, millet, illet, saat,

  NOT 3: Özel isimlerin yazılışında bu kural geçerli değildir. sadece okunuşunda, söylenişinde geçerlidir.
  ÖRNEK: " Ahmet'in " şeklinde yazarız ama, " Ahmed'in " şeklinde okur, söyleriz. ( Bu noktaya ' özel isimler ' konusunda detaylı olarak değineceğiz.


  2. ÜNSÜZLERİN BENZEŞMESİ:
  Türkçe'de " p, ç, t, k, s, ş, h, f " harfleri ile biten sözcüklerden sonra, " c, d, g " harfleri ile başlayan ekler gelirse; ekin ilk harfi " ç, t, k " olur. Bu kurala yumuşak sessizlerin sertleşmesi, kısaca benzeşme denir.

  ÖRNEK: Dolap + -cı = Dolapçı
  Ağaç + -dan = Ağaçtan
  Dost + -ca = Dostça
  Tarak + -da = Tarakta
  As + -gı = Askı
  Koş + -du = Koştu
  Sabah + -dan = Sabahtan
  Yulaf + -dan = Yulaftan

  NOT: Bileşik sözcüklerde bu kural uygulanmaz.
+ Yorum Gönder