+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Yunus emre'nin bana seni gerek seni şiirinin türü nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yunus emre'nin bana seni gerek seni şiirinin türü nedir
  Yunus Emre'nin Bana Seni Gerek şiirinin türü nedir? ve Bana Seni Gerek şiiri hakkında kısaca bilgi verir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  yunus emre'nin bana seni gerek seni şiirinin türü nedir


  yunus emre'nin bana seni gerek seni şiiri


  Aşkın aldı benden beni
  Bana seni gerek seni
  Ben yanarım dün ü günü
  Bana seni gerek seni

  Ne varlığa sevinirim
  Ne yokluğa yerinirim
  Aşkın ile avunurum
  Bana seni gerek seni

  Aşkın aşıklar oldurur
  Aşk denizine daldırır
  Tecelli ile doldurur
  Bana seni gerek seni

  Aşkın zincirini üzem
  Deli olup dağa düşem
  Sensin dün ü gün endişem
  Bana seni gerek seni

  Sufilere sohbet gerek
  Ahilere ahret gerek
  Mecnunlara Leyla gerek
  Bana seni gerek seni

  Bu dörtlükte Yunus, her mesleğin, her kişini kendince ihtiyaçları olduğunu, kendi ihtiyacının ise yalnız ve yalnız Allah olduğunu anlatmaya çalışıyor. Sufilerin sohbete, ahilerin ahirete, aşıkların maşuklarına(sevdiklerine) ihtiyacı var.

  Cennet cennet dedikleri
  Birkaç ev ile birkaç huri
  İsteyene vergil onu
  Bana seni gerek seni

  Bu dörtlükte Yunus, amacının cennete gitmek olmadığını, cennetin evden ve hurilerden ibaret olduğunu, isteyene Allah’ın cenneti nasıp etmesini, bana sadece Allah (cc) gerekli, diyor.

  Yusuf eğer hayalini
  Düşde göreydi bir gece
  Terk ede idi mülklerin
  Bana seni gerek seni

  Yusuf peygamber güzelliği ile meşhurdur. O kadar güzeldir ki onu gören kadınlar anında ona aşık olurlardı. Bu dörtlükte Yunus, Yusuf peygamber kendi güzelliğini aynadan görseydi bütün malını mülkünü, makamını terk ederdi, demek istiyor.

  Yunus çağırırlar adım
  Gün geçtikçe artar odum
  İki cihanda maksudum
  Bana seni gerek seni
  Yunus diye söylerler adımı, her geçen gün ateşimin derecesi artar. Her iki cihanda (bu dünyada ve ahirette) tek amacım Allah’a (c.c.) ulaşmaktır. Burada ateşten kasıt aşk ateşidir. Yunus her geçen gün Allah aşkıyla daha fazla yandığını anlatmaya çalışıyor.

  -Şiirde aşk nelere benzetilmiştir? Neden?


  Şiirde bahsedilen aşk Allah aşkıdır. Aşk denize, zincire, ateşe benzetilmiştir. Tasavvufta Allah’a ulaşabilmek için aşk ateşiyle insan gönlünün yanması, kavrulması gerektiğine inanılır. Bu yönüyle aşk ateşe benzetilmiştir. Allah (cc) aşkı o kadar büyüktür ki bu yönüyle denize benzetilmiştir. İnsan Allah(cc) aşık olduğu zaman bir daha ondan kopamaz. Bağlandıkça daha da yaklaşır Allah’a (cc), yaklaştıkça daha da bağlanır. Bu yönüyle aşk zincire benzetilmiştir.

  -Şiirdeki kişi adlarını bulunuz. Kişi adları şiirde hangi amaçla kullanılmıştır?

  Şiirde Leyla ve Mecnun, Yusuf isimleri geçmektedir. Bildiğiniz üzere Leyla ve Mecnun denince akla ilk gelen aşktır. Mecnun Leyla’nın aşkından çöllere düşer, aklını yitirecek hale gelir. Leyla zaman sonra çölde Mecnun’u bulur. Mecnun Leyla’yı tanıyamaz. Çünkü Mecnun beşeri aşktan (insan aşkı) ilahi aşka (Allahü tealanın aşkı) yükselmiştir. Yunus da bu duruma işaret ederek, Allah’ı sevebilmek için önce insanları sevmek gerektiğini belirtmektedir. Yusuf peygamberle ilgili kısımı yukarıda açıklamıştım.

  -Şiire göre Yunus Emre’nin fikri ve edebi yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.

  Fikri yönüne baktığımızda Yunus’un mutasavvıf bir şair olduğunu, Allah (cc) aşkıyla yanıp kavrulduğunu, bu aşkı şiirlere döktüğünü görmekteyiz. Edebi yönüne baktığımızda, şiirlerini anlaşılabilir bir dille (sade dil) hece ölçüsüyle yazdığını, şiir yazmaktaki amacının insanlara Allah aşkını aşılamak isteği olduğunu görmekteyiz.

  -Sizce ilahide Yunus Emre’yi en güzel ifade eden dize hangisidir? Neden?


  “Bana seni gerek seni.” dizesi Yunus’un Allah aşkını en iyi anlatan dizedir.

  son dörtlükte;adını yunus olduğunu,Allah a kavuşma ateşinin(odunun) gün geçtikçe arttığını
  ve iki cihanda da isteğinin(maksudunun) bu olduğu söylüyor şair.Tek arzusunun Allah a kavuşmak olduğunu da her dörtlük sonu vurguluyor.
+ Yorum Gönder


yunus emre bana seni gerek seni şiiri açıklaması,  yunus emre bana seni gerek seni siirinin konusu nedir kisaca,  bana seni gerek seni şiiri açıklaması,  yunus emre ilahsi bana seni gerek seni kafiye semasi,  bana seni gerek seni türü