+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Halk şiiri hangi geleneğin ürünüdür Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk şiiri hangi geleneğin ürünüdür
  Halk edebiyatı şiiri hangi geleneğin ve kültürün ürünüdür? kısaca açıklar mısınız 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  halk şiiri hangi geleneğin ürünüdür

  halk şiiri hangi geleneğin ürünüdür hakkında bilgi


  Divan edebiyatı, saray ve çevresinde gelişen ve aydın zümreye hitap eden bir edebiyattır. "Klasik Türk Edebiyatı" ismiyle de anılır.

  *Bu döneme ait şairlerin, şiirlerini topladıkları "divan" adı verilen birer defterleri vardır. Her şairin bir divanı olduğu için, divan edebiyatı ifadesi daha yaygındır.

  *Divan şiirinin dilinde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar sıkça görülür. Bu dönemin Türkçesine "Osmanlı Türkçesi" denir.

  *Nazım birimi beyittir.

  *Aruz vezni kullanılmıştır.

  *Şiirlerde aşk, tabiat, din, tasavvuf gibi genellikle ferdi konular işlenmiştir.

  *Şiirlerde konu bütünlüğüne ve bütün güzelliğine değil, beyit güzelliğine yer verilmiştir. Yani en güzel şiiri yazmak değil, en güzel beyti yazmak amaçlanmıştır

  *Kaside, gazel, mesnevi, murabba, terkib-i bend, rubai, şarkı gibi nazım şekilleri vardır
+ Yorum Gönder


halk şiiri hangi geleneğin ürünüdür