+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda El öpmenin islamdaki yeri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  El öpmenin islamdaki yeri
  El Öpmenin dinimiz İslamiyetteki yeri ve önemi hakkında kısaca bilgi verir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  el öpmenin islamdaki yeri

  el öpmenin islamdaki yeri hakkında bilgi


  Alimlerin, salih kimselerin ve anne ile babanın ellerini öpmek dinimizin hükümlerine göre caizdir Bu hükmü beyan ettikten sonra bu hususun bilgi ve belgelerini okuyucularımızın bilgisine arz etmek isteriz Şöyle ki:
  a) Bir Yahudi, arkadaşına (hitaben) "Bizi şu peygambere götür" dedi Kalkıp Peygamber (sav)'e geldiler de kendisinden dokuz açıklayıcı ayetleri sordular Ravi bu hadisi, "İki (Yahudi) şahıs, Resul-i Ekrem'in (sav) elini ayağını öptüler, "Senin muhakkak bir peygamber olduğuna şahitlik ederiz" dediler" diye zikretti
  Biraz açıklayalım: Yahudiler arasında on emir vardır Bunların dokuzu, Müslümanlar ile Yahudiler arasında ortak; biri, sadece Yahudilere mahsustur Gelen şahıslar, müşterek bulunan dokuz emri sordular, birini de gizlediler Peygamber (sav) Efendimiz, hem sordukları dokuz şeyi, hem de gizlediklerini haber verdi Bunun üzerine Resulullah'ın (sav) el ve ayaklarını öptüler
  b) Abdullah bin Ömer (ra)'in Abdurrahman bin Ebi Leyla'ya naklettiği bir kıssada şöyle denilmiştir: "Biz ona (Hazreti Peygamber'e) yaklaştık ve elini öptük"
  c) Zeyd bin Sabit (ra) bir cenazenin üzerine namaz kılmıştı Namazı takiben kendisine katırını getirdiler O binmek üzere iken, Abdullah bin Abbas (ra) hayvanın üzengisini tutmuştu Bunu gören Zeyd (ra), "Ey Resulullah'ın (sav) amcasının oğlu! Onu bırak" dedi Abdullah bin Abbas (ra), "Alimlerimize ve büyüklerimize böyle davranmakla emrolunduk" dedi Bunun üzerine Zeyd bin Sabit (ra) de onun elini öptü ve "Bize de Allah Resulü'nün (sav) ehl-i beytine böyle yapmamız emrolundu" dedi
  d) Alim ve salih bir kimsenin elini teberrüken öpmekten bir beis olmadığını fıkıh bilginlerimiz sarahatle ifade etmektedirler

  2178 - Soru: Öpmenin kaç kısıma ayrıldığını açıklar mısınız?
  Cevap: Şöyle sıralayabiliriz:
  1 - Sevgi öpmesi: Anne ve babanın evlâdının yüzünü öpmesi gibi
  Peygamber (sav) Efendimiz, gerek evlâdını, gerekse torunlarını sevip okşar ve öperlerdi
  2- Rahmet ve esirgeme öpmesi: Evlâdın anne ve babasının başını öpmesi gibi
  Bir gün Peygamber (sav) Efendimiz, Hazret-i Aişe (ra)'ya hitaben: "Ya Aişe, dua edildiği zaman kabul edeceği bir ismi üzerine Allah'ın (cc) bana yol gösterdiğini sen bildin (ve öğrendin) mi?" buyurmuştu Hazret-i Aişe (ra) validemiz de, "Anam babam sana feda olsun Ey Allah'ın Resulü (sav), onu bana öğretiniz" dedi Resul-i Ekrem (sav), "Ey Aişe, o sana gerekmez" buyurdu Bunun üzerine uzaklaştım ve bir müddet oturdum, sonra kalkıp başını öptüm de, "Ey Allah'ın Resulü (sav), onu bana öğretiniz" dedim Efendimiz (sav) de, "O sana gerekmez" demişti
  3- Şefkat öpmesi: Kardeşinin alnından öpmek gibi Peygamber (sav) Efendimiz vefat ettiğinde, Hazret-i Ebu Bekir (ra) Hane-i Saadete gelmiş ve Efendimizin (sav) yüzündeki örtüyü kaldırıp öpmüş ve "Ey Allah'ın Resulü (sav), senin memâtın da hayatın kadar güzel" diye gözyaşları içinde ağlamıştı
  4- Şehvet öpmesi: Kişinin zevcesini öpmesi gibi
  5- Tehıyye öpmesi: Bir kimsenin diğer bir müminin elini öpmesi gibi Bu hususla ilgili açıklama yukarıda geçmiş bulunmaktadır
  6- Dindarlık öpmesi: Hac ve umre yapanların, tavaf sırasında "Hacer-i Esved"i öpmesi gibi Kabe'nin eşiğini öpmek ve Mushaf'ı öpmek de bu kısma dahil bulunmaktadır
  Hazret-i Ömer (ra), her sabah Kur'an-ı Kerim'i alır ve "Aziz ve celil olan Rabbimin ahdi ve menşuru" derdi Hazret-i Osman (ra) da Kur'an-ı Kerim'i öper ve yüzüne sürerdi
  Ekmeği öpmeye gelince; İmam Şafii Hazretleri bu öpmeyi mubah bir bid'at kabul etmiştir Buna "bid'at-i hasene" diyen de olmuştur
  7- Günah olan öpme: Bu ilave tarafımızdan yapılmış olmaktadır Bu kısma dahil olan öpme, kendisine yabancı bulunan bir kadını bir erkeğin öpmesi gibi Bu her iki tarafta şehvani hisleri kamçılayan ve zinaya zemin hazırlayan bir davranıştır Peygamber (sav) Efendimizin bir erkeğin yabancı kadının elini tutmasını ve onunla musafaha yapılmasını elin zinası olarak bildirmesi dikkate alınınca, haram olan öpmenin zararı daha iyi anlaşılır
  2179 - Behce Fetvalarından: "Müslümanların bayram, cuma ve diğer günlerde birbirleriyle karşılaştıklarında musafaha yapmalarında mahzur yoktur" (HEc 2/163)
  Açıklama: İki Müslümanın birbiri ile musafaha yapması, günahlarının affına sebeptir Cuma ve bayram gibi sevinç günlerinde ise musafahayı daha yaygın hale getirmekte dini bir engel bulunmamaktadır
  2180 - Soru: Üvey annesinin anası ve kız kardeşi ile musafaha yapmakta ve onun elini öpmekte bir mahzur var mı?
  Cevap: Dinimizde gelişigüzel el öpme yoktur Hele karşı cinsten olursa Onlar, yabancı durumda olduğu için, bu hareketten sakınmalıdır Hatta nefsinden emin bulunmayan kimse, üvey annesinin ve kayınvalidesinin elini öpmez
  2181 - Soru: Bir kişi misafirliğe gittiğinde tokalaşması icap etse, orada teyzesinin, halasının, dayısının veya amcasının kızı olsa, onlarla tokalaşmakta bir mahzur var mıdır?
  Cevap: Bir erkek, nikâh düşen hiçbir kadınla tokalaşamaz, haramdır İster yabancı, isterse akrabasından bulunsun Hüküm aynıdır
  2182 - Soru: Bizim buralarda bir damadın analığının (kayınvalidesinin) elini öpmesi mahzur görülmektedir Bu bapta bizi bilgi sahibi yaparsanız memmun olacağım
  Cevap: Nefsinden emin olmayan bir kimse, kayınvadilesinin elini öpemez Onun elini öperken nefsani bir uyanma vaki olsa, karısı kendisine ebediyen haram olur

  2183 - Soru: Büyüklerin elini öptüğümüz zaman, alnımıza götürmek de caiz mi?
  Cevap: İslâmi eserlerin tetkikinde el öpmekten bahsedilmekte ise de, elin alna götürüleceğine dair bir açıklama yoktur Sonradan meydana gelen bir uygulama olsa gerektir

  2184 - Soru: Bir erkeğin, akrabasından olmayan yaşlı kadınların ellerini öpmesinde bir mahzur var mıdır?
  Cevap: Şehevani hislerini tahrik etmek endişesi duyuyorsa öpmemelidir Saygı, kalbî bir ihtiramdır Bu hürmeti, el öpmeden de göstermek mümkündür Kadının çok yaşlı olması sebebiyle böyle bir endişe mevcut değilse el öpebilir
+ Yorum Gönder