+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Divan şiiri halk şiiri ve modern şiir zihniyetini ve bu şiirlerin hangi geleneğin Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan şiiri halk şiiri ve modern şiir zihniyetini ve bu şiirlerin hangi geleneğin
  Divan şiiri halk şiiri ve modern şiir zihniyeti ve bu şiirlerin hangi geleneğin ürünüdür? kısaca açıklar mısınız 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  divan şiiri halk şiiri ve modern şiir zihniyetini ve bu şiirlerin hangi geleneğin


  divan şiiri halk şiiri ve modern şiir zihniyetini ve bu şiirlerin hangi geleneğin
  geleneği daha önce yaşamış şairlerin eserleriyle oluşmuştur. Geleneği oluşturan şairler arasında sanat anlayışı bakımından ilişki vardır. Halk ve aydın, tarihi akış içerisinde kendi dilleriyle kendi şiir geleneklerini oluşturmuşlardır. Bir toplumda kuşaktan kuşağa iletilen kültürel değerlere, alışkanlıklara bilgi, töre ve davranışlara gelenek denir. Düğün geleneği,mevlid geleneği,bayram geleneği. gibi.  Şiir geleneği daha önce yaşamış şairlerin eserleriyle oluşmuştur. Geleneği oluşturan şairler arasında sanat anlayışı bakımından ilişki vardır. Halk ve aydın, tarihi akış içerisinde kendi dilleriyle kendi şiir geleneklerini oluşturmuşlardır.

  Mesela Murat Çobanoğlu, geleneği Türk edebiyatının başlangıç tarihine dayanan halk edebiyatının bir temsilcisidir. O, dörtlüklerle ve hece vezniyle şiir kozasını oluştururken içinde yaşadığı kültürel ortamın etkisiyle farklı kavramlara ve kelimelere yer vererek geleneğin içinde özgünleşmiştir.
+ Yorum Gönder


divan şiiri halk şiiri ve modern şiir zihniyeti,  divan şiiri zihniyeti ve hangi geleneğin ürünüdür,  divan halk ve modern şiir zihniyeti,  divan şiiri halk şiiri ve modern şiir zihniyeti ve bu şiirlerin hangi geleneğin ürünüdür,  divan şiiri hangi geleneğin ürünüdür,  divan şiiri halk şiiri modern şiir zihniyeti hangi geleneğin ürünü