+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Edebiyat tarihi neleri kapsar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Edebiyat tarihi neleri kapsar
  edebiyat tarihi neleri kapsar 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  edebiyat tarihi neleri kapsar

  edebiyat tarihi neleri kapsar hakkında bilgi

  EDEBİYAT TARİHİNİN İNCELEDİĞİ KONULAR: (edebiyat tarihinin kapsamı da denebilir)
  1) Edebi dönemler
  2) Şair ve yazarların hayatları
  3) Şair ve yazarların edebi kişiliği
  4) Sanatçıların (şair ve yazar) eserleri
  4) Edebi dönemlerin belirleyici özellikleri
  5) Edebiyatı etkileyen tarihi olaylar
  6) Dönemin siyasi özellikleri
  7) Dönemin sosyal özellikleri
  8) Edebi türlerin gelişimi

  Edebiyat ve tarih iki ayrı bilgi alanı / bilim dalı olmasına karşın ikisi birlikte düşünüldüğünde bir milletin yazınsal (edebî) gelişiminin tarihsel boyutuyla ele alınması gerekmektedir. Bunun için edebiyat tarihi milletlerin yüzyıllar boyunca oluşturduğu edebî eserlerini inceler ait olduğu milletin duygu ve düşüncede aldığı yolu nesnel olarak değerlendirir. Bunu yaparken de bilimsel araştırma yöntemlerini kullanır. “Edebiyat tarihi“ Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük’ünde “Bütün edebî hareketleri ve dönemleri yazarları şairleri dil ve üslup özelliklerini açıklayan bilim dalı veya kitap yazın tarihi. Örnek: Edebiyat tarihinde ise onun adına hiçbir türlü rastlayamazsınız. S. Birsel” edebiyat tarihi tdk olarak tanımlanmaktadır.

  Edebiyat tarihinin konusu edebî eser ve o eseri oluşturan sanatçıdır. Edebî eser ait olduğu toplumun duygu ve düşüncelerini yansıttığı gibi yazıldığı dönemin tarihî izlerini de yansıtan birer belge niteliğindedir. Edebiyat tarihine konu olan sanatçılar incelenirken ait olduğu toplumun özellikleri tarihî ve sosyal olaylar dikkate alınır.
+ Yorum Gönder