+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Dipnot Yazma Şekilleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dipnot Yazma Şekilleri Nelerdir
  Dipnot nasıl yazılır? yazma şekilleri nelerdir? kısaca bilgilendirir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dipnot Yazma Şekilleri Nelerdir

  Dipnot Yazma Şekilleri hakkında bilgi


  Çağrı Erhan, Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, Ankara, İmge Kitabevi, 2001, s. 55.

  ii-Makale:

  Gökhan Çetinsaya, “Essential Friends and Natural Enemies: The Historic Roots of Turkish-Iranian Relations”, Middle East Review of International Affairs, Cilt 7, No 3, 2003, s. 116-132.

  b-İki yazarlı kitap ya da makale

  i-Kitap:

  Gülten Kazgan ve Natalya Ulçenko, Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya , İstanbul, Bilgi, 2003, s. 32.

  ii-Makale:

  Thomas G. Mahnken ve James R. FitzSimonds, “Revolutionary Ambivalance: Understanding Officer Attitudes Toward Transformation”, International Security , Cilt 28, No 2, 2003, s. 122-135.

  c-Üçten fazla yazarlı kitap ya da makale

  i-Kitap:

  Mehmet Gönlübol et al., Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995 , Ankara, Siyasal Kitabevi, 1996, s. 129.

  ii-Makale:

  David Dranove et al., “Is More Information Better? The Effects of “Report Cards” on Health Care Providers”, Journal of Political Economy , Cilt 11, No 3, 2003, s. 25.

  d- Kitapta makale

  Joseph Turow, “A Mass Communication Perspective on Entertainment Industries”, James Curan ve Michael Gurevitch (der.), Mass Media and Society , Londra, Edward Arnold, 1991, s. 160-167.

  e- Çeviri kitap

  Meltem Müftüler Baç, Türkiye ve AB: Soğuk Savaş Sonrası İlişkiler , çev. Simten Coşar, İstanbul, Alfa, 2001, s. 41.

  f- Gazete Yazısı

  Hasan Cemal, “Fiyasko ve Çıkış Yolu”, Milliyet , 18 Aralık 2003, s. 7.

  Yazarı belli olmayan gazete yazıları:

  “Başbakan Washington Yolcusu”, Cumhuriyet , 22 Aralık 2003, s. 8.

  g- Yazarı belli olmayan resmi ya da özel yayınlar, raporlar vb.

  Enerji Teknolojileri Politikası Çalışma Grubu Raporu , Ankara, TÜBİTAK, Mayıs 1998, s. 35.

  h- Arşiv belgeleri

  Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi , Başbakanlık Hususi Kalem, 33218, 10 Aralık 1943.

  i- İnternetten alınan kaynaklar

  Mustafa Aydın, “ABD Dünyadan Ne İstiyor”, 23 Mart 2003, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=325 (Erişim Tarihi 19 Aralık 2003), s. 1.

  j- Söyleşi

  İlber Ortaylı, Ankara, 10 Ekim 2003, kişisel görüşme.

  k- Yüksek Lisans-Doktora Tezleri

  Mustafa Pulat, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası: Türkiye’nin Avrupa Savunmasındaki Geleceği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, s. 10.
+ Yorum Gönder


yazma şekilleri