+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Cumhuriyet yönetimi nedir türkiye cumhuriyetinin nerede nasıl ilan edildi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cumhuriyet yönetimi nedir türkiye cumhuriyetinin nerede nasıl ilan edildi
  cumhuriyet yönetimi nedir türkiye cumhuriyetinin nerede nasıl ilan edildi? Türkiyede Cumhuriyet yönetimini kim ilan etti cumhuriyet yönetimi ne gibi yenilikler getirmiştir bana Cumhuriyet yönetimi konusunda acil bilgi verebilir misiniz? Bana Cumhuriyet yönetimi konusunda acil bilgi verir misiniz. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  cumhuriyet yönetimi nedir türkiye cumhuriyetinin nerede nasıl ilan edildi


  cumhuriyet yönetimi nedir türkiye cumhuriyetinin nerede nasıl ilan edildi hakkında bilgi


  1921 Anayasası'nın getirdiği millî egemenlik ilkesi ile padişah iradesi ortaya bir çelişki çıkardı. Saltanat makamı boşlukta kalmıştı. 1 Kasım 1922'de TBMM aldığı kararla saltanatı kaldırdı. Padişahlık lağvedilmiş, kişisel egemenlik hukuken tarihe karışmıştı. Bu kararın doğal sonucu, Cumhuriyet rejiminin kurulması olacaktı.

  13 Ekim 1923'de Ankara'nın başkent olması kararı alındı.
  29 Ekim 1923'de Atatürk ve arkadaşlarının, Anayasanın bazı maddelerini değiştiren teklifi TBMM'de alkışlarla ve oybirliği ile kabul edildi.
  Anayasanın birinci maddesinde, "Türkiye Devletinin hükümet biçimi, Cumhuriyettir"
  hükmü yer aldı. Aynı günün gecesi, Mustafa Kemal Paşa (Atatürk), Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanlığına seçildi.
  Saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin. ilanı ile, sistem içinde varlığını sürdüren "Halifelik" de gereksiz ve işlevsiz bir duruma gelmişti. 3 Mart 1924'de Urfa Milletvekili Şeyh Saffet Efendi ve arkadaşlarının verdikleri kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek, hilafet kaldırıldı, halifelik de tarihe karıştı.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Cumhuriyet yönetimi insanlara seçme ve seçilme hakkı getirmiştir. Cumhuriyet yönetiminde halk kendini temsil edecek kişiyi kendi seçer bu kişiler belli bir süre halkı temsil eder zamanı dolunca tekrardan seçime gidilir. Cumhuriyet yönetimini Atatürk getirmiştir. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet yönetimine geçilmiştir.
+ Yorum Gönder