+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Seyyid Battal Gazi Destanı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Seyyid Battal Gazi Destanı nedir
  Seyyid Battal Gazi Destanı kimdir? nedir? Hayatı hakkında kısaca bilgi verir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Seyyid Battal Gazi Destanı nedir

  Seyyid Battal Gazi Destanı hakkında bilgi


  M. S. 395 yılında Roma'nın ikiye bölünmesiyle, Frigya, Bizans toprakları
  bölümünde kalmıştır. Eskişehir ve çevresindeki şehirler, bu dönemde eski
  önemlerini yitirmişlerdir. Sadece Pressinus ticaret yolu üzerinde bulunan
  Dorlion Kaplıcaları varlıklarını sürdürebilmiştir. Bizans topraklarını istila
  eden Arap orduları , Eskişehir yakınlarına kadar gelmişlerdir. 708 yılında Abbas
  Bin Velid ve 778 yılında Masan Bin Kataba burayı işgal etmiştir.  7. yy.'ın sonundan, 10. yy.'ın sonuna dek 300 yıl süren Bizans-Arap Savaşları
  bazı efsane ve destanların doğmasına neden olmuştur. Bunlardan en önemlisi Seyit
  Battal Gazi Destanı'dır. Seyit Battal Gazi Destanı'nın Bizanslılarca uyarlanmış
  şekli "Digenis Akritas"destanıdır.  Efsaneye göre Seyit Battal Gazi, Abbasi Halifeleri Mutasım ve Vathig zamanında
  yaşamıştır. Fakat dünyaya geleceği, Hz. Muhammed'e ölümünden önce Cebrail
  tarafından haber verilmiştir. Bu yüzden peygamberin bir adamı mağarada
  saklanarak 200 yıl bekler. Peygamberin sözünü yerine getirir ve Seyit Gazi'nin
  atı Aşkar Divzade'yi kendisine verir.  Başka bir efsaneye göre: Seyit Gazi'nin babası Malatya Sultanı'nın ordusunda
  kumandandır. Rumlar'a karşı yaptığı bir savaşta ölür. Seyit Battal on üç yaşına
  geldiğinde bütün İslam bilimlerini öğrenmiştir. Kılıç kullanmakta ve ata
  binmekte üstüne yoktur. Babasının intikamını almak üzere yola çıkar ve yirmi
  dört saat içinde düşman ordusunun kumandanını, kardeşini ve belli başlı on dört
  kumandanı daha öldürür. Hint'ten, Mağrib'e, zaferden zafere koşar ve yedi deniz
  ötesine kadar adı korku saçar.  Tanrı ona aynı zamanda doğa üstü güçler vermişti. Öyle bir sesi vardı ki, savaş
  meydanında bir kükredi mi yetmiş iki bin kâfir darmadağın olurdu.  Bir rivayete göre bir Rum Kalesi 'nin kumandanının kızı, Seyit Battal'a aşıktır.
  Bu kalenin kuşatılması sırasında bir gün Battal kırda uyurken, kumandanın kızı
  kaleden bakar ve babasına imparator tarafından gönderilen yardımı görür. Seyit
  Battal'ı uyandırmak üzere kâğıda birkaç satır yazar, bir taşa sarıp atar. Bu
  küçücük taş, kahramanın tam kalbine rastlar ve onu hemen öldürür. Bu kazada
  Allah'ın iradesi kendini göstermiştir. Yoksa bu kadar olağanüstü güçleri olan
  bir kahramanın, hiçbir düşman tarafından yenilmesi mümkün değildir.  Antik Çağ'da Nakoleia adıyla anılan Seyitgazi, o dönemde önemli bir kent
  durumundadır. Ancak Hristiyanlık Çağı'nda, kent eski gücünü yitirir ve Synnada
  Metropollüğü'ne bağlanır. 198 yılında ise tekrar "Metropollüğe" yükselir. 9.
  yy/dan sonra artık Nepoleia adına rastlanmaz. Bu arada Bizans eyaletlerine
  yayılan Selçuklular, 1074 yılında Frigya sınırına kadar gelirler. Daha sonra
  arka arkaya gelen akınlar nedeniyle Napoleia önemini kaybeder. Haçlıların
  1079'da Napoliea üstünden, Anadolu'nun içlerine kadar girdikleri rivayet edilir.
+ Yorum Gönder