+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Yapı bakımından yapılan sınıflandırmada dünya dilleri kac gruba ayrılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yapı bakımından yapılan sınıflandırmada dünya dilleri kac gruba ayrılır
  Yapıları bakımından sınıflandırıldığında dünya dilleri kaç gruba ayrılır? kısaca açıklar mısınız arkadaşlar? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  yapı bakımından yapılan sınıflandırmada dünya dilleri kac gruba ayrılır

  yapı bakımından yapılan sınıflandırmada dünya dilleri kac gruba ayrılır bunlar nelerdir

  1Hint-Avrupa dilleri ailesi: Hint-Avrupa dil ailesi Dünya'nın en büyük dil ailesidir Yüzlerce dil ve lehçe içerir Dünyada 2,5 milyarı aşkın kişinin ana dili Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir Avrupa'nın en büyük dilleri, Güney ve Batı Asya dilleri, Kuzey ve Güney Amerika ve Okyanusya'da en çok konuşulan diller Hint-Avrupa dilleridir Günümüzde dünyada en çok konuşulan 20 dilden 12'si Hint-Avrupa dil grubuna aittir Bunlar İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Bengalce, Rusça, Almanca, Fransızca, Marati, İtalyanca, Puncapca ve Urduca'dır

  a Hint-İran Dilleri: İran, Afgan, Pakistan, Hindistan, Sri Lanka, Nepal dilleri,
  b Slav Dilleri: Rusça, Bulgarca, Lehçe (Polonya), Çekçe, Slovakça, Baltık dilleri,
  c Roman Dilleri (Latinceden türetilmiş diller): İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rumence
  ç[Cermen Dilleri: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, İsveççe, Norveççe

  2. Hami-Sami dilleri: Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yayılmış çeşitli topluluklarca konuşulan yaklaşık 250 dilden oluşur
  Hami ve Sami alt grupları olmak üzere ikiye ayrılır
  a Hami Dilleri: Eski Mısır dili, Kuşi dili, Libya-Berber dili, Çad dili,
  b Sami Dilleri: Arapça, İbranice (Kenanca), Habeşçe, Akatça
  Bu ailenin yaşayan en önemli dilleri Arapça ve İbranicedir

  3 Bantu dilleri: Bantu Dilleri Orta ve Güney Afrika'da yaşayan kabilelerin konuştukları 400'den fazla dilin bütününe verilen addır Lingalaca, Lubaca, Kongoca, Swahili (Svahili), Pölce, Susuca, Gurca, Akanca Bantu dilleri grubundandır Aslında Bantu'yu bir dil ailesi olarak adlandırmak yanlış olur, çok farklı kurallar içeren diller de bu grubun bir üyesi olabilir Bantu bölgede konuşulan dillere verilen genel addır Bantu sözcüğünün ne anlama geldiği konusunda ortak kabul görmüş bir görüş olmasa da bantu birçok Bantu dilinde "insan" anlamına gelir

  4Çin-Tibet dilleri: Çin (Sin) ve Tibet-Burma Dilleri gruplarında yer alan 300 Doğu Asya dilinden oluşur Çince, Tibetçe, Dzongka, Birmanca, Vietnamca ve Kmerce bu gruba girer

  5 Ural-Altay dilleri:
  Ural ve Altay dilleri akrabalığı öteden beri tartışma konusu olmuştur Ne var ki, genel görüşe göre, bu iki kol tek kaynatan çıkmış, ancak zamanla akrabalık bağları çok zayıflamıştır

  Ural ve Altay dillerin akrabalığı bugün için aşağıdaki benzerliklere dayanmaktadır:
  · Her ikisi de eklemeli dildir Yani her iki kolda da sözcük yapısı aynıdır
  · Bu dillerin tümce yapıları da birbirinin aynıdır
  · Bu dillerde ünlü uyumu da ortak özellik olarak kendini gösterir
  · Räsänen'e göre, ünlü bolluğu ve ünsüz seyrekliğiyle sözcük başında ünsüz yığılışmasının bulunmaması da Ural-Altay dillerinin ortak özelliğidir
  · Ural-Altay dillerinde bazı eklerin hem eylemlerde çekim eki hem de sözcük türetmede yapım eki gibi kullanılması da önemli bir benzerliktir
+ Yorum Gönder