+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Hun Türkleri hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hun Türkleri hakkında bilgi
  Hun Türkleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Hun Türkleri kimlerdir? nasıl bir milletirler 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hun Türkleri hakkında bilgi

  Hun Türkleri


  Hunlar veya Hun Türkleri, Kavimler Göçü ile Roma İmparatorluğu'nu istila etmesiyle bilinen göçebe kavimler topluluğuna verilen ortak addır. Hunlar; Ogurlar, Tunguzlar, Moğollar ve İrani kavimlerle birlikte Türk boylarındantoplulukları da içeren birçok asyatik etnik gruptan meydana gelmiştir. Attila önderliğinde Avrupa Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır. Büyük Hun İmparatorluğu'nu Türk boyları kurmuş, yönetmiş; Türk kültürü devlete şeklini vermiştir.[1]

  Batıya kayan Kuzey Hiung-nu olduklarına dair kanıtlanmamamış bir tez mevcuttur. M.Ö. 3. yüzyılda bugünküKazakistan'dan Volga-Don havzalarına ulaştıkları tahmin edilmektedir[kaynak belirtilmeli]. M.S. 375'te HunlarınOstrogotları (Doğu Gotları) içine alıp Vizigotları (Batı Gotları) kovması Kavimler Göçü'nü başlatmıştır. HunlarPannonia'ya (bugünkü Macaristan) yerleştikten sonra 433'te Batı Roma İmparatorluğu generali Flavius Aetius ile anlaşarak Pannonia ve Illyricum'un (bugünkü Slovenya, Hırvatistan ve Bosna-Hersek) bir kısmının hükümdarlığını Batı Roma İmparatorluğu'na kabul ettirmişlerdir. 441'de Attila önderliğinde Doğu Roma İmparatorluğu'nu istila etmiş ve Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır.
+ Yorum Gönder