+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Çağdaşlık ne demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çağdaşlık ne demektir
  Çağdaşlık ne anlama gelmektedir? Çağdaşlık hakkında kısaca bilgi verir misiniz çağdaşlık nedir? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  çağdaşlık ne demektir

  çağdaşlık hakkında bilgi


  Çağdaşlaşmanın Tanımı : "Çağ" türkçe bir kelime olup "zaman dilimi" "vakit" anlamına gelir. Çağdaş ise aynı çağda yaşayan, çağcıl, muasır, bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan anlamındadır. Çağdaşlaşmak, çağın yeniliklerini ve özelliklerine ayak uydurmaktır.


  Çağdaşlaşmak Nedir ? (Detay)


  Çağdaşlaşma sosyal değişmenin özel bir şek*lidir. Çağdaş, yaşadığımız zamana uygun demek*tir. Kelime latincedeki "modenuis"ûan, o da, "hemen şimdi" anlamına gelen "modo"dan tü*retilmiştir. Çağdaşlaşma, terim olarak, tarih boyunca gelişmiş kurumların bilimsel bilgide*ki olağanüstü artışı yansıtan ve hızla değişen fonksiyonlara adapte edilmesi (uyarlanması) süreci diye tanımlanır.

  XIX. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak gü*nümüzde de geçerli olan bir anlayışa göre, mo*dern, yani çağdaş kelimesi, toplumlar arasın*da en çok gelişmiş olanların temsil ettiği tek*nik, bilgi ve ilmi zihniyetin karşılığıdır. Aynı anlayışa göre "çağdaşlık", teknolojik, siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmede en ileri olan ül*kelerin ortak özelliklerinin ifadesi "Çağdaşlaş*ma" da, ülkelerin bu Özellikleri elde etme ça*ba ve özlemlerini, yahut aynı mahiyette bir ce*reyanı dile getiren bir terimdir. Oysa benzer durumları İfade etmek için başka kelimeler de kullanılmakladır. Yakın zamanlarda, özellikle gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkeler üzerinde*ki etkisini belirtmek üzere "Avnıpaltlaşma", "Batılılaşma", "Sanayileşme" terimlerinin de kelime hazinemize katıldığını görürüz.


  Önemli : Bu kavram genellikle modernleşmek kavramıyla karıştırılmaktadır. modernleşme bir projedir ve yakın çağımızda ortaya atılmıştır. İnsanı ve toplumu kendi merkezinden koparıp yapay şartlanmalarla devşirmek üzere yürütülen bir projedir. Çağdaşlaşmak ile moderneleşmenin en önemli farkı insanın konumun değişmesidir. Çağdaşlaşmak, bir süreçtir. insanı yenilikler ile donatır. Modernleşmek, bir projedir. insanı devşirir ve kalıplaştırır.


  Yorum : Günümüzde bazılarına göre çağdaşlaşmak batı dünyasın*da olanlara benzemeye çalışmak, Batı'nın her türlü özelliğini taklit etmek, Batı'nın modern hayatına imrenerek onlar gibi olmaya çalışmaktır. Çağdaşlaşmak kısaca batılılaşmaktır. Bu felsefeye göre ça*ğımızda en etkili ve önemli yenilik, Batı'nın imkân ve zenginliğine ulaşarak onlar gibi bir hayat yaşa*mak, hayata onlar gibi bakmaktır.
+ Yorum Gönder


çağdaşlık ne demek,  çağdaşlık nedir,  çağdaşlık nedir kısaca