+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Dünyadaki ilk okul ne zaman açıldı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dünyadaki ilk okul ne zaman açıldı
  Dünyadaki ilkokul ne zaman ve nerede açılmıştır? kısaca bilgi verir misiniz 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  dünyadaki ilk okul ne zaman açıldı

  dünyadaki ilk okul hakkında bilgi


  Hepimiz biliriz Okulinsanların özellikle çocukların ve gençlerin eğitimi için açılmış onların öğrenim yapmak amacıyla bir araya geldiği bir yerdir

  Bu tanımlamadan iki gerçek ortaya çıkmaktadır: Okul belirli bir yerdir Bir defada birden fazla çocuğun(veya gencin) eğitim gördüğüöğrenim yaptığı bir kurumdur

  Modern okulların geçmişi eski Yunanistan ve Roma'ya kadar uzanmaktadır Fakat eski Yunanistan'da bileöğretim üyelerinin çocuklara tek tek ders verdikleri bir dönem vardı Söz konusu okullarda çocuklarıngençlerin topluca ders aldıkları "sınıf diye bir yer yoktu

  Daha sonralarıeski Yunan bilgelerifilozofları belirli çevrelerde yerleştiler Ders vermek amacıyla dolaşmaktan vazgeçtiler Şimdiki anlamıyla okula yakın kurumlar açtılar Büyük Yunan Filozofa Eflatundevamlı olarak üçdört yıllık süreyle kurslar halinde ders verdiği bir yer kurupbunu "Akademi" diye isimlendirdi

  Bu "okul" daha ziyade askeri amaçlarla geçitler beden eğitimi egzersizleri yapılan jimnazyum'daydı Bir süre sonra Aristo da halka açık başka bir jimnazyum olan "liseum" da kendi okulunu açtı Nitekim okul karşılığı Almanca "gymnasium" Fransızca "lycee" deyimi ve İskoç dilinden kökenli "academy" Eflatun ve Aristo'nun açtığı kuruluşlardan gelmektedir

  Gerçektebu okulların ikisi de modern okullara benzemekten uzaktı Tartışmaların yapıldığı bazen de konferanslar hatta söyleşiler halinde ders verilen yerlerdi 250 yılında Yunanlılar gramerin bütün gençlere öğretilmesi gereken bir konu olduğunu düşündülerGramer okulları açıldı Bazı ülkelerdeki "gramer olculu "diye tanımlanan orta öğrenim okulları da buradan gelmektedir

  Sonradan Yunanlıların etkisinde kalan Romalılar modern okullara daha çok benzeyen okullar kurdular Bir Roma okulunda çocuklar erken uyanırlar yabancı bir dil öğrenirler ve iyi davranışörnek yurttaş olma dersleri alırlardı Başarısızlıklarıhal ve gidişlerindeki düzensizliköğretim üyelerine itaatsizlik de kamçıyla cezalandırılırdı
+ Yorum Gönder