+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Çölde yaşayan hayvanlar,kış uykusuna yatan hayvanlar neden bol miktarda yağ depolar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çölde yaşayan hayvanlar,kış uykusuna yatan hayvanlar neden bol miktarda yağ depolar
  çölde yaşayan hayvanlar,kış uykusuna yatan hayvanlar neden bol miktarda yağ depolar 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  çölde yaşayan hayvanlar,kış uykusuna yatan hayvanlar neden bol miktarda yağ depolar bilgi

  BİYOLOJİ : Canlıların yapıları, yaşayışları ve çevre ile ilişkilerini, canlılık özelliklerini araştıran, Fizik ve Kimyanın ilkelerini de kullanarak yaşamı açıklamaya çalışan pozitif bir bilimdir.Kısaca canlı bilimidir.
  Biyoloji biliminin gerçek amacı; canlılar dünyasından insanlığa faydalı sonuçlar çıkarmaktır.
  Biyoloji iki büyük alana ayrılır:
  1 - Botanik (bitki bilimi)
  2 - Zooloji (hayvan bilimi)
  Biyolojinin inceleme alanı çok geniş olduğundan canlılar hakkında daha kapsamlı ve ayrıntılı bilgiler edinmek için, daha küçük alt birimlere ayrılarak canlıları inceler. Bu alt dallardan bazıları şunlardır;
  Moleküler biyoloji : Canlı hücrelerin yapısını molekül düzeyde inceler.
  Sitoloji : Canlı yapısını oluşturan hücrelerin mikroskobik yapı ve özelliklerini inceler.
  Histoloji : Dokuları inceler
  Morfoloji : Canlıların dış görünüş özellikleri ve yapılarını inceler.
  Fizyoloji : Hücre veya organların çalışmasını ve fonksiyonlarını inceler.
  Anatomi : Canlıların iç yapılarını inceler.
  Embriyoloji : Canlıların döllenmiş yumurtadan(zigot) itibaren geçirdiği gelişme basamaklarını inceler.
  Biyokimya : Canlıların yapısını oluşturan organik maddelerin kimyasal yapısını inceler.
  Genetik : Atalar ve oğul döller arasındaki benzerlik veya farklılıkların nedenlerini, özelliklerin soydan soya hangi kurallara bağlı olarak aktarıldığını inceleyen kalıtım(irsiyet) bilimidir.
  Ontogeni : Bir bireyin evrimsel geçmişini inceler.
  Filogeni : Bir grup organizmanın (soyun = türün) evrimsel geçmişini inceler.
  Paleontoloji : Bugün soyları tükenmiş olan canlıların fosillerini inceler.
  Taksonomi(sistematik) : Canlıların sınıflandırılmasını inceler
  Ekoloji : Canlı gruplarının biyolojik yapısı ve bunun çevre ile olan ilişkilerini inceler.
  Biyocoğrafya : Canlıların yeryüzündeki coğrafi dağılışını inceler.
  Etiyoloji : Canlıların davranış özelliklerini inceler.
  Parazitoloji : Parazit canlıların özelliklerini inceler.
  Bakteriyoloji : Bakterileri inceler.
  Viroloji : Virüsleri inceler.
  Patoloji : Hastalıkların belirti ve nedenlerini inceler.
  Biyometri : Biyolojik olayları istatiksel olarak inceler.
  BİLİM NEDİR ? ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?
  İnsanların tarafsız gözlem ve kontrollü deneylerle elde ettikleri düzenli bilgi birikimidir. Bilimin en son gayesi gerçeklere ulaşmak ve bunları özlü konular halinde ortaya koymaktır. Çünkü bilimsel çalışmalarla ortaya çıkan sonuçlar birer kanun olmadıkları sürece daima değişmeye açıktırlar.
  Bilimsel bir problem bilim adamının gözlemleriyle ve neden, niçin, nasıl gibi soruların sorulmasıyla ortaya çıkar.
  Bilimadamınınözellikleri:
  1-Otoritetanımaz
  2Mantıksaldır
  3Kuşkucudur
  4Önyargıdanuzakvetarafsızdır.
  5Eleştiricidir.
  6Genelleilgilenir.
  7Seçicidir.
  9Ölçmevedeneyedayanır
+ Yorum Gönder


çölde yaşayan hayvanlar kısa