+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Ototrof nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ototrof nedir
  ototrof nedir


  Hakkında Kısaca Yazılar

 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  ototrof nedir


  ototrof hakkında bilgi


  Ototrof Kendi besinini kendi yapabilen canlılar. İnorganik maddelerden enerji kullanarak organik besin yapabilen canlılara Ototrof (üretici) denir. Ototrof canlılar Fotosentez yapanlar ve Kemosentez yapanlar olmak üzere iki grupta toplanırlar.

  A)FOTOSENTEZ YAPANLAR
  Bu beslenme biçiminde enerji kaynağı Güneşin ışık enerjisidir. Klorofilli hücreler ışık enerjisini soğurup kimyasal bağ enerjisine çevirerek, besin yapmada bu enerjiyi kullanırlar.Yeşil bitkiler, Mavi yeşil algler ve Fotosentetik bakteriler bu şekilde kendi besinlerini yapabilen üreticilerdir.

  B)KEMOSENTEZ YAPANLAR

  İnorganik maddeleri oksitleyerek kimyasal enerji sağlar. Bu enerjiyi inorganik maddelerden organik madde (besin) yapmada kullanırlar. Sadece bir grup bakteri tarafından gerçekleştirilir. Klorofilleri yoktur. Demir, Kükürt, Azot bakterileri bu gruba örnektir.
+ Yorum Gönder