+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Proteinlerin özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Proteinlerin özellikleri nelerdir
  proteinlerin özellikleri nelerdir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  proteinlerin özellikleri nelerdir

  proteinlerin özellikleri hakkında bilgi
  * Proteinler, çeşitli etkilerle denatüre olurlar
  * Proteinler, amfoter maddeler yani amfoter elektrolit veya amfolittirler
  * Proteinler, polipeptit zincirindeki peptit bağlarının su girişi ile yıkılması sonucu hidroliz olurlar

  Proteinlerin Yapılarına göre sınıflandırılması:

  * Basit proteinler
  * Bileşik proteinler
  * Türev proteinler

  Basit Proteinler:

  * Globüler proteinler:
  Albüminler,
  Globülinler,
  Globinler,
  Glutelinler,
  Prolaminler,
  Protaminler,
  Histonlar.
  * Fibriler proteinler:
  Keratin,
  elastin,
  fibrinojen,
  miyozin.

  Bileşik Proteinler:

  * Glikoproteinler: Kollajen
  * Proteoglikanlar
  * Lipoproteinler
  * Fosfoproteinler: Kazein
  * Nükleoproteinler
  * Metalloproteinler: Ferritin, transferrin, seruloplazmin
  * Kromoproteinler: Hemoglobin, miyoglobin, sitokromlar, peroksidaz

  Türev Proteinler :

  * Primer türev proteinler (denatüre tip proteinler):
  protean
  metaprotein
  koagule proteinler
  * Sekonder türev proteinler:
  Proteozlar (albüminozlar)
  Peptonlar
  Oligopeptitler
  Peptitler

  Proteinlerin biyolojik rollerine göre veya fonksiyonel olarak sınıflandırılmaları

  * Katalitik proteinler: Amilaz, pepsin, lipaz
  * Taşıyıcı proteinler (transport proteinleri): Serum albümin, hemoglobin, lipoproteinler, transferrin
  * Besleyici ve depo proteinler: Ovalbümin, kazein ferritin
  * Kontraktil proteinler: Miyozin, aktin
  * Yapısal proteinler: Kollajen, elastin
  * Savunma (defans) proteinleri: İmmünoglobülinler, kan pıhtılaşma proteinleri
  * Düzenleyici proteinler: İnsülin, büyüme hormonu
  * Diğer proteinler: Fonksiyonları henüz daha fazla bilinmeyen ve kolayca sınıflandırılmayan çok sayıda protein
+ Yorum Gönder