+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Ebedi cennetler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ebedi cennetler
  bir ayette buyuruyorki namazı dosdogru kılanlar,orucu tutanlar,zekatı verenler ebedi cennettedirler . acaba bunların birisini yapmak mesela zekatı veriyorum diyerlerini ihmal ediyorum. veya namazı kılıyorum.oruca dayanamıyorum. bu durunda ne olacak açıklarmısınız.. 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Ebedi cennetler hakkınad bilgi

  Cennet ve cehennemin ebedi olmadığı ve bir süre sonra -haşa- Allah'ın sıkılıp cenneti ve cehennemi yok edeceğini, iddia edenlere karşı nasıl cevap vermeliyiz?

  Değerli kardeşimiz;
  Allah için sıkılmak söz konusu olamaz. İnsanların Allah'ı kendileri gibi düşünme cehaleti bu gibi yanlış fikirlere yol açabilmektedir. Allah yarattıklarına benzemez. Hiç bir sanatkar sanatı cinsinden olamaz. Misal bir mobilya ustası mobilya cinsinden değildir. Mobilyacıyı koltuk cinsinden düşünmek kadar büyük bir cehalet olamaz. Öyle de Allah'ı sanatı olan insan özelliklerinde düşünmek ve Allah'a sıkılmayı atfetmek o kadar büyük bir cehalet örneğidir.

  Rotası olmayan bir düşüncenin ortaya koyduğu fikir de öylesine çürük bir fikirdir ki, varlıkta sıkılmanın çaresini, yoklukta arıyor.

  Cennet ve cehennemin ebediliği konusuna gelince:

  Evvela şunu söylemeliyiz ki, cennetin ebediliği konusunda, âlimler arasında herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. Yalnız cehennemle ilgili bazı marjinal düşünceler vardır.

  Evet, cennet ve cehennem ebedîdir. Ancak bu ebedilik Allah'ın ebediyen onları var etmesiye olacaktır. Bu nedenle Allah'ın ebediliğine aykırı bir durum yoktur.

  Bu konuyu ayet, hadis ve Ehl-i sünnet âlimlerinin görüşleri doğrultusunda, maddeler halinde özetlemeye çalışacağız:

  İlgili ayetler:

  “HULD” kelimesi

  “İman edip makbul ve güzel işler yapanları müjdele; onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır… Onlar orada devamlı kalacaklardır.” (Bakara, 2/25, ayrıca bk. Bakara, 2/82).

  “İman edip makbul ve güzel işler yapanlara gelince… onlar cennetlik olup orada ebedi kalacaklardır."(Araf, 7/42)

  “Günah işleyip de günahın kendisini her taraftan kuşatıp kapladığı kimselere gelince onlar cehennemliktir. Hem de onlar orada devamlı / ebedî kalacaklardır.”(Bakara, 2/81).

  “Bizim ayetlerimizi yalan sayan ve kibirlenerek onlardan yüz çevirenlere gelince, onlar cehennemliktir, hem de orada devamlı / ebedî kalacaklardır.”(Araf, 7/36).

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Cennet ve cehennemin şu anda mevcut olduğuna inanmak.

  “Cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır.”(Al-i İmran, 3/133),

  “Cehennem kâfirler için hazırlanmıştır.”(Bakara, 2/24)

+ Yorum Gönder