+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Kadın Hangi Durumlarda Mehir Alamaz? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kadın Hangi Durumlarda Mehir Alamaz?
  Kadın hangi durumlarda mehir alamaz? 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Kadın Hangi Durumlarda Mehir Alamaz


  Nikah akdi yapıldıktan sonra eşler arasında cinsel birleşme veya sahih halvet (eşlerin cinsel ilişkide bulunmalarına mani olacak bir engel olmadan yalnız kalmaları) olunca erkek, kadına mehrinin tamamını vermekle yükümlüdür (İbnü’l- Hümâm, Fethü’l-Kadîr, Beyrut 2003, III, 211). Bu itibarla, fiilî birleşme (zifaf) gerçekleşmişse evlilik, kadından kaynaklanan nedenlerden dolayı sonlandırılsa bile, erkek mehrin tamamını ödemekle mükelleftir. Kur’an-ı Kerim’de, evlenen erkeğin kadına mehir vermek zorunda olduğu ve bunu zorla geri almasının caiz olmadığı bildirilmektedir (Bakara 2/237; Nisâ 4/4, 20-21, 24-25; Mâide 5/5). Evlenme akdi sahih olur fakat ilişki veya sahih hal*vetten önce kadının sebep olmasıyla ayrılık vaki olursa, kadının mehir hakkı da düşer (İbn Kudâme, el-Muğnî, VII, 211; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, IV, 388; el-Fetâvâ’l-Hindiyye, I, 304).

+ Yorum Gönder