+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Tamlama Yanlışları Anlatım Bozuklukları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tamlama Yanlışları Anlatım Bozuklukları
  Tamlama Yanlışları Anlatım Bozuklukları 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Tamlama Yanlışları Anlatım Bozuklukları nelerdir


  1)Tamlama Eklerinin Yanlış ve Eksik Kullanımı: Kimi belirtili ad tamlamalarında tamlanan çokluk içinden seçileni belirtiyorsa tamlayan eki “-in ” yerine durum eki “-den “ kullanılabilir.Tamlanan çokluk içinden seçileni bildirmediği halde “-den ” kullanılırsa tamlama yanlışlılığı olabilir.
  ·Kitaplardan birkaçı eksik basılmış. (DOĞRU)
  ·Kitapların birkaçı eksik basılmış. (DOĞRU)
  ·Arkadaşlardan tümü toplantıyı terk etmiş. (YANLIŞ)
  ·Arkadaşların tümü toplantıyı terk etmiş. (DOĞRU)
  ·Seyircilerden bazıları oyunu beğenmemişti. (DOĞRU)
  ·Komşulardan tümü bize gelecekmiş. (YANLIŞ)
  ·Öğretmenlerden hepsi toplantıya katışmış.(YANLIŞ)

  ·Aşağıdakilerden hangisi ———- Aşağıdakilerin hangisi
  ·Seyircilerden bazıları ———— Seyircilerin bazıları
  ·Çocuklardan birkaçı ————— Çocukların birkaçı
  ·Yönetmenlerin birçoğu (doğru)—- Yönetmenlerden birçoğu (Yanlış)
  Araya farklı türden sözcüklerin girdiği kimi belirtili ad tamlamasında tamlayan ya da tamlanan ekleri kullanılmadığında cümlenin anlatımı bozulur.
  Adı geçen kişiler diğerleriyle aynı suçu işlemelerine karşın hataları affedilmedi. (kişilerin)
  Orhan Bey, okulumuzun kurucu ve müdürüdür. (kurucusu)
  Sizin konumuzdaki bir devlet adamı bu tip olaylara karışması toplumda pek iyi karşılanmaz. (adamının)
  Kültürel etkinliklerin sürdürülmesi önemli bir ölçüde eğitime bağlı olduğu bir gerçektir.( sürdürülmesinin)
  O, zulme alkış tutanlar karşısında sağlam karakterleriyle durabilmiştir.(tutanların)
  Çalışma Bakanı, emeklilik yaşı yükseltilmesine yönelik olarak hazırlanan yeni yasa tasarısını imzaladı ve tasarıya karşı çıktı. (yaşının)
  Bu kazılardan anlaşıldığına göre Çorum Hititler döneminde önemli bir yeri olduğu anlaşılmaktadır.(Çorum’un)
  Bu kararın aksini düşünenler durumu inceledikten sonra bir karara varmaları gerekir. ( düşünenlerin)
  Yaşlılar, en çok yağlı yiyeceklerden uzak durması gerekir. (Yaşlıların)
  Okuma konusunda çocuklar, en çok anne ve babalarını örnek aldıkları unutulmamalıdır.(çocukların)
  İnsanlar, başarılı olabilmek için eğitimi göz ardı etmemeleri gerekir.(insanların)
  En iyi kadın oyuncu ödülünü alan sanatçı, mutluluktan gözlerinin içi gülüyordu. (sanatçının)
  Gerçekten konuşmacı dinleyicisini iyi tanıması gerekir.(konuşmacının)
  Rahmetli, onun gibi birine yakışmayacak ölçüde ağzı bozuktu. (Rahmetlinin)
  Yeni sözcükler yaratmak için her ulus, dilinin sunduğu olanaklardan yaralanma yoluna gitmesi gerekir.(ulusun )
  Ormanlar, tarla açmak uğruna sürekli yok edilmesine nasıl kayıtsız kalınabilir? (ormanların)
  Son yıllarda bütün kanallar hep aynı filmleri göstermesi izleyiciyi hiçe saydığının kanıtı değil mi? (kanalların)
  Kurtuluş Savaşımızda disipline ayak uydurmayan milli çeteler vatana ihanet ederek düşmanla birleştiklerini unutmayalım. (çetelerin)

  2. Tamlayanın Kullanılmaması: Bir cümlede herhangi bir öğe olarak bir söz başka bir öğenin tamlayan olarak kullanılabilir. Bu durumda tamlayan olarak o öğeyi karşılayan söz cümlede bulunmalıdır.
  Binayı güç koşullarda yaptırmış: ancak bazı odalarını döşeyememişti.. (binanın)
  Bu konuyu önce öğretmenimize soralım, görüşlerinin ne olduğunu anlayalım.(öğretmenimizin )
  Eğitime bütçeden daha çok pay ayrılması ya da başka kaynaklardan desteklenmesi gerekir. (eğitimin)
  Öğrenciyi düşünmeye, yaratıcı olmaya yönelten ve herhangi bir konu üzerinde eleştiri yapmasını sağlayan bir anlayış eğitim sistemimize henüz yerleşmedi.(öğrencinin)
  Öykünün kahramanı öylesine canlı betimlenmiş ki kitabı okuyanların çoğu ölümüne üzülmüş, belki de ağlamıştır.(kahramanın)
  Yazar , eskiden gazetelerde her gün kısa öykü yayımladığını ; ama çoktan bir yana bırakıldığını söylüyor. ( kısa öykülerin )
  Tamlayan görevinde kullanılması gereken zamirin kullanılmaması anlam belirsizliğine yol açabilir.
  Bu kadar anlayışsız biri olduğunu bilmiyordum. (senin mi – onun mu )
  Amerika’ya okumak için gittiğini arkadaşımdan öğrendim. (senin mi – onun mu)
  Elbiselerini yıkadım ve ütüledim . (senin mi – onun mu – onların mı)
  Bu yarışı kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. (senin mi – onun mu )
  Eşiyle sohbet ederken bir ara cep telefonundan müdürünü aradı ve ondan af diledi. (senin mi – onun mu – kendi mi )
  Noktalama işaretleri, cümlenin doğru kullanılmasını sağlar. Bunların yerinde kullanılmaması yanlış anlamlara neden olabilir. Özellikle adlaşmış sıfatlardan sonra bir ad kullanılmış ve araya “virgül” konmamışsa anlam belirsizleşir.
  Gazeteci kadın kapıcıyla bir röportaj yaptı.
  Kapıdaki yaşlı adama bir şeyler söylüyordu.
  Bu yeşil gözlere deli gibi vurgundu.
  Bu yeşil gözleri dinlendirir.
  O hizmetliden bir çay istemişti.
  3. Ortak Olmayan Tamlananın Ortakmış Gibi Kullanılması: Kimi zaman birbirine bağlı ad ve sıfat tamlamalarının tamlayanları bağlaçla birbirine bağlanır, tamlanan ortak kullanılır. Bu gibi durumlarda sıfat tamlamasının tamlananı kullanılmazsa anlatım bozukluğu olur.
  Konservatuarın ya klasik ya da halk müziği bölümünde okumalısın. (müzik)
  Yazar, bu kişileri gerçek ya da hayal dünyasından almış olabilir. (dünyadan)
  Fırsat buldukça bilimsel ve kültür etkinliklerine katılmalıyız. (etkinliklere)
  Depremzedelere her türlü tıbbi ve gıda yardımı yapıldı. (yardım)
  Belgisiz ve işaret sıfatlarını iyi öğrenmelisin. (sıfatları)
  Özel ve devlet hastaneleri şu sıralarda çok doluymuş. (hastaneler)
  Bence bu olayı, mahalli veya köy sorunu olarak ele almak yanlıştır. (sorun)
  Bu önlemler ekonomik ve sağlık açısından yararlı sonuçlar verdi. (açı)
  Bölgemizde karasal ve Akdeniz iklimi görülmektedir. (iklim )
  Nesne görevli sözcükler, sözcük öbekler belirtme veya yalın durumda bulunur. (durumu)
  Televizyon, resimli ve serüven romanlarının okuyucularını da azalttı. (romanlar)
  Bu yıl sınava girecek öğrenciler , tercihleri ne olursa olsun , Sosyal ve Fen Bilimlerinin testlerini çözmek zorundalar. (bilimler)
  Onun ve benim kalemimi aynı kitapçıdan almışsınız. (kalemini)
  Belediyeye geçenlerde bir damperli bir de çöp kamyonu almışlar. ( kamyon )
  Bu ülkeye teknik ve bilgi yardımında bulunacağız. (yardım)
  Türk ve yabancı basında sinema üzerine yazıları ilk kez 1948 yılında yayımladı. (basını)
  Türkiye, Avrupa Birliğine sosyal ve hukuk devleti olma yolunda gerekli adımların atılacağına dair söz verdi. ( devlet)
  Bir devletin kalkınması o devletin faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarıyla olur. ( kuruluşlar)

  4.Tamlamada Görülen Tekillik – Çoğulluk Uyumsuzluğu: Türkçede sayı sıfatlarından ve kimi belirtili ad tamlamalarından sonra gelen adlar çoğul eki almaz. Aldığından anlatım bozulur.
  Birçok öğrencilerim oldu, çoğuyla hala görüşüyoruz.
  Bunca sorunlarımın arasında bir de senle uğraşamam.
  İki kardeşler sen gelene kadar penceredeydi.
  Ölüm cezasını uygulanmadığı ülkelerden biri de İsveç’tir.
  Devlet pek çok sanatçılara bu ünvanı veriyor.
  Tanzimat döneminde birçoğu yazarlar toplumu aydınlatmaya çalıştı.

+ Yorum Gönder