+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Gazneli Mahmut Dönemi'nde gerçekleşen önemli olaylar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gazneli Mahmut Dönemi'nde gerçekleşen önemli olaylar
  Gazneli Mahmut Dönemi'nde gerçekleşen önemli olaylar 2. HAKAN
  Özel Üye

  Kısaca Gazneli Mahmut Dönemi'nde gerçekleşen önemli olaylar

  Mahmut 14 Kasım Belh'te Buhara'da doğmuştur. Sebük Tegin'in en büyük oğlu olan Mahmut'un annesi, Zabulistan bölgesinde asil bir ailenin kızıydı. Bu sebeple şairler, Mahmut'a zaman zaman "Mahmud-ı Zâbulî" olarak hitap etmişlerdir. Daha gençlik yıllarında devlet idaresinde görev almaya başlayan Mahmut'un Gazne dışındaki ilk görev yeri Zemindaver vilayetiydi. En parlak dönemlerini Sultan Mahmut zamanında yaşadılar. Sultan unvanını ilk kullanan hükümdar olan Gazneli Mahmut, Hindistan'a Eylül 1000'den 1027'ye kadar 17 sefer yapmıştır. Bu seferler sırasında Hindistan'da birçok cami yaptıran ve İslam dinini öğretmek üzere Hindistan'da âlimler yerleştiren Gazneli Mahmut, Hindistan'ın kuzey bölümlerine kadar İslamiyet'in yayılmasını sağlamıştır.

  Hint seferlerinin dışında Karahanlılar'ın Samanî Devleti'ni ortadan kaldırması ile, Nisan 1002'de Gâzi unvanını alan Mahmut'un Hindistan dışındaki faaliyetleri daha da kolaylaşmıştır.

+ Yorum Gönder


gazneli Mahmut dönemi gelismeleri,  gazneli mahmut dönemi önemli olayları,  gaznelilerin önemli olayları,  gazneliler doneminde gerçekleşen olaylar,  gazneliler doneminin onemi,  gazneli mahmut dönemi