+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda İç Batı Anadolu bölümünün geçimini sağladığı başlıca kaynaklar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İç Batı Anadolu bölümünün geçimini sağladığı başlıca kaynaklar
  İç Batı Anadolu bölümünün geçimini sağladığı başlıca kaynaklar 2. HAKAN
  Özel Üye

  Kısaca İç Batı Anadolu bölümünün geçimini sağladığı başlıca kaynaklar

  İÇ ANADOLU BÖLGESİ

  Bölge, Anadolu’nun orta kısmında yer alır. Yüz ölçümü bakımından ikinci sırada yer alan bölge, Güneydoğu Anadolu Bölgesi haricinde bütün bölgelere komşudur. Ülkemizde en fazla plâtonun bulunduğu bölge burasıdır. Düz alanların fazla olması ulaşımın gelişmesini sağlamıştır. Ülkemizin en az yağış alan bölgesi burasıdır. Bölge birbirinden farklı dört bölüme ayrılmıştır.

  a. Konya Bölümü

  Konumu: Bölüm, İç Anadolu Bölgesi’nin güneybatı kısmını oluşturur.

  Yer şekilleri: Bölüm, genellikle düz alanlardan oluşur. Karadağ ve Karacadağ bölümdeki sönmüş volkan dağlarıdır. Konya ovası, Obruk plâtosu bölümde en büyük düz alanlardır. En büyük gölleri, Tuz, Akşehir ve Eber gölleridir.

  İklim ve bitki örtüsü:
  Bölümde karasal iklim görülür. İç Anadolu Bölgesi’nin en az yağış alan bölümü burasıdır. Özellikle Tuz gölü çevresi ülkemizin en az yağış alan yeridir. Bitki örtüsü bozkırlardan oluşur.

  Nüfus ve yerleşme: Konya Bölümü, İç Anadolu Bölgesi’nin en seyrek nüfuslu yerlerindendir. Nüfusun büyük kısmı Toros dağlarının kuzey yamaçlarında bölüm sınırları içinde kalan yerlerde bulunur. Bölümdeki il merkezleri Konya, Karaman ve Aksaray’dır. Bölümdeki en büyük yerleşim yeri ise Konya’dır. Kent eskiden beri çevresinin kültür, ticaret ve turizm merkezi durumundadır. Diğer yerleşim yerleri ise Akşehir, Çumra, Ereğli, Ilgın ve Cihanbeyli’dir.

  Tarım ve hayvancılık: Bölümde en önemli geçim kaynağı tarımdır. En çok buğday, şeker pancarı ve arpa üretimi yapılır. Bölüm ülkemizdeki buğday üretiminin önemli bir kısmını karşılar. Hayvancılık da önemli bir ekonomik faaliyettir. Geniş bozkır alanlarında koyun ve tiftik keçisi üretimi yaygındır.

  Sanayi: Bölümdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmı Konya’da toplanmıştır. Burada şeker, un, irmik, bisküvi, makarna, çimento, dokuma, makine ve tarım aletleri sanayii gelişmiştir.

  Turizm: Bölümün başlıca turistik değerleri; Selçuklu ve Osmanlılardan kalma çok sayıda tarihî eserlerdir. Konya’daki Karatay Medresesi, Konya Kalesi ve Mevlâna Müzesi ile Akşehir’deki Nasrettin Hoca Türbesi bu eserlerdendir.

  b. Yukarı Sakarya Bölümü

  Konumu: İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatı kesimini oluşturur.

  Yer şekilleri: Bölümdeki yükseltiler, Sündiken ve Köroğlu dağları ile Elmadağ ve İdris dağıdır. Bu dağların arasında Eskişehir, Ankara ve Çubuk ovaları yer alır. Haymana plâtosu da bölümün sınırları içerisinde bulunur. Bölümdeki akarsular Sakarya nehrinin kolları olan Porsuk ve Ankara çaylarıdır. Bölümün gölleri ise Mogan ve Eymir’dir.

  İklim ve bitki örtüsü: Bölümde karasal iklim görülür. En yaygın bitki örtüsü ise bozkırdır. Genellikle yağışlar ilkbahar mevsiminde görülür.

  Nüfus ve yerleşme: Yukarı Sakarya Bölümü bölgenin en sık nüfuslu yeridir. Bölümdeki il merkezleri Ankara ve Eskişehir’dir. Ankara bölümün en büyük, ülkemizin ikinci büyük kentidir. Anadolu’nun ortasında bulunması ve ulaşımın uygun olmasından dolayı Atatürk tarafından başkent yapılmıştır. Ankara bölümün ve bölgenin sanayi, ticaret ve kültür merkezidir. Kentte çok sayıda üniversite ve eğitim kuruluşu bulunmaktadır. Bölümün diğer il merkezi olan Eskişehir de bir ticaret ve kültür merkezi durumundadır. Bölümün diğer önemli yerleşim yerleri Polatlı, Çubuk, Haymana ve Sivrihisar’dır.

  Tarım ve hayvancılık: Bölümde tarım önemli bir ekonomik faaliyettir. En fazla şeker pancarı yetiştirilir. Ayrıca buğday ve baklagiller ile sebze ve meyve üretimi yapılır. Bölümde küçükbaş hayvancılık gelişmiştir. Tiftik keçisinin ana vatanı Ankara’dır.

  Sanayi ve yer altı kaynakları: Ankara’da şeker, çimento, uçak, traktör ve besin sanayii gelişmiştir. Eskişehir’de ise lokomotif, şeker, uçak, çimento ve besin sanayii gelişmiştir. Bölümde linyit, krom ve lüle taşı da çıkarılan madenlerdir.

  Turizm: Ankara’daki Anıtkabir, Çankaya, Atatürk Köşkü, Etnoğrafya ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile tarihî Gordion şehri kalıntıları bölümün turistik değerleridir.

  c. Orta Kızılırmak Bölümü

  Konumu: Bölüm, İç Anadolu Bölgesi’nin orta kısmını oluşturur.

  Yer şekilleri: Bölümün kuzeyinde Bozok plâtosu, güneyinde ise Hasan, Melendiz ve Erciyes sönmüş volkan dağları bulunur. Ovalar ise Kayseri ve Develi’dir. Kızılırmak’ın orta kısmı bölümde yer alır.

  İklim ve bitki örtüsü: Bölümde karasal iklim etkilidir. Bitki örtüsü bozkırlardır. Fakat yüksek yerlerde seyrek ormanlara rastlanır.

  Nüfus ve yerleşme: Nüfus genellikle bölümün güney kesiminde toplanmıştır. Bölümdeki il merkezleri, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Çankırı, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkkale’dir. Kayseri bölümün en büyük yerleşim yeridir. Kent, çevresinin ticaret, sanayi ve kültür merkezidir. Diğer yerleşim yerleri ise Bor, Ürgüp, Avanos ve Göreme’dir.

  Tarım ve hayvancılık: Halkın geçiminde tarım önemli bir yer tutar. Buğday ve şeker pancarı ekimi yaygındır. Ayrıca üzüm bağları da yaygındır. Bölümde küçükbaş hayvancılık da gelişmiştir.

  Sanayi: Bölümde sanayi tesisleri Kayseri ve Kırıkkale’de toplanmıştır. Kayseri’de şeker, halı, meyve suyu fabrikaları ile sucuk ve pastırma üretimi yapılır. Kentte ayrıca ülkemizin ilk bez fabrikası ile hava ikmal bakım fabrikası kurulmuştur. Kırıkkale’de ise silah, cephane, demir çelik ve petrol rafinerisi yer alır.

  Turizm: Bölümde turizm özellikle Ürgüp, Göreme ve Nevşehir’de bulunan peri bacaları, yer altı şehirleri ve Ihlara vadisi bulunduğu için gelişmiştir.

  d. Yukarı Kızılırmak Bölümü

  Konumu:
  Bölüm, İç Anadolu Bölgesi’nin doğusunu oluşturur.

  Yer şekilleri: Bölgenin en engebeli bölümüdür. Bölümde Akdağlar, Çamlıbel, Hınzır ve Tecer dağları yer alır. Bu dağlar arasında küçük ovalar ve Uzunyayla plâtosu yer alır. Kızılırmak, bölüm sınırları içinde doğmaktadır.

  İklim ve bitki örtüsü: Bölümde yükselti fazla olduğu için karasal iklim biraz daha sert olarak görülür. Kar yağışları ve don olayları sık olarak yaşanır.

  Nüfus ve yerleşme: Bölümde nüfus çok seyrektir. En büyük yerleşim yeri Sivas’tır. Bu kentte çimento, demir yolu, süt ve yem fabrikaları ile et kombinaları yer alır. Bölümde engebenin fazla, iklimin de sert olmasından dolayı ulaşım, sanayi ve ticaret pek gelişmemiştir.

  Tarım ve hayvancılık: Bölüm halkının başta gelen geçim kaynağı tarımdır. Buğday, arpa ve şeker pancarı yetiştirilir. Arazi verimsiz olduğu için tarımsal üretim fazla değildir. Buna karşılık yağışın yeterli olması ve otlakların fazla olmasından dolayı hayvancılık gelişmiştir. Bölümde koyun, keçi ve sığır beslenir.

  Yer altı kaynakları: Demir, krom ve linyit bölümün önemli yer altı zenginlikleridir.

+ Yorum Gönder