+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Konya bölümündeki halkın başlıca geçim kaynakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Konya bölümündeki halkın başlıca geçim kaynakları
  Konya bölümündeki halkın başlıca geçim kaynakları 2. HAKAN
  Özel Üye

  Kısaca Konya bölümündeki halkın başlıca geçim kaynakları

  Nüfus ve yerleşme: Konya Bölümü, İç Anadolu Bölgesi’nin en seyrek nüfuslu yerlerindendir. Nüfusun büyük kısmı Toros dağlarının kuzey yamaçlarında bölüm sınırları içinde kalan yerlerde bulunur. Bölümdeki il merkezleri Konya, Karaman ve Aksaray’dır. Bölümdeki en büyük yerleşim yeri ise Konya’dır. Kent eskiden beri çevresinin kültür, ticaret ve turizm merkezi durumundadır. Diğer yerleşim yerleri ise Akşehir, Çumra, Ereğli, Ilgın ve Cihanbeyli’dir.

  Tarım ve hayvancılık: Bölümde en önemli geçim kaynağı tarımdır. En çok buğday, şeker pancarı ve arpa üretimi yapılır. Bölüm ülkemizdeki buğday üretiminin önemli bir kısmını karşılar. Hayvancılık da önemli bir ekonomik faaliyettir. Geniş bozkır alanlarında koyun ve tiftik keçisi üretimi yaygındır.

  Sanayi: Bölümdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmı Konya’da toplanmıştır. Burada şeker, un, irmik, bisküvi, makarna, çimento, dokuma, makine ve tarım aletleri sanayii gelişmiştir.

  Turizm: Bölümün başlıca turistik değerleri; Selçuklu ve Osmanlılardan kalma çok sayıda tarihî eserlerdir. Konya’daki Karatay Medresesi, Konya Kalesi ve Mevlâna Müzesi ile Akşehir’deki Nasrettin Hoca Türbesi bu eserlerdendir.

+ Yorum Gönder