+ Yorum Gönder
İnternet Sorunları ve Bilgisayar Bilgileri Forumunda Word çalışma soruları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Word çalışma soruları









  Word çalışma soruları test


  Şekil 1
  word-egitimi.jpg

  Çalışılacak sorular;
  Aşağıdakilerden hangisi yeni bir word belgesi açar?
  A-Dosya/Aç B-Dosya/Yeni C-Dosya/Kaydet D-Dosya/Kapat

  2. Yazılmış bir belgeyi başka bir isimde kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
  A-Dosya/Aç B-Dosya/Yeni C-Dosya/Kaydet D-Dosya/Farklı kaydet

  3. Dosya menüsünde yer alan Kaydet ve Farklı Kaydet komutları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Kaydet komutu aynı isimde, Farklı Kaydet komutu başka bir isimde kayıt yapar
  B-Farklı Kaydet aynı isimde, Kaydet farklı isimde kayıt yapar
  C-Her ikisi de aynı işlemi yapar
  D-Kaydet dosyayı kapatır, Farklı Kaydet dosyayı çağırır

  4. Belgeyi farklı bir konuma kayıt etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır??
  A-Dosya/Kaydet B-Dosya/Farklı Kaydet C-Dosya/Aç D-Dosya/Çıkış

  5. Sayfaya bir nesne eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır??
  A-Ekle/Nesne B-Dosya/Nesne C-Biçim/Nesne D-Düzen/Nesne
  6. Yapılan en son işlemi geri almak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  A-Dosya/Geri Al B-Biçim/Geri Al C-Ekle/Geri Al D-Düzen/Geri Al

  7. En son yapılan işlemin yinelenmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Düzen/Geri Al B-Düzen/Yinele C-Düzen/Bul D-Düzen/Yapıştır

  8. Düzen menüsündeki Kopyala komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Seçili alanı siler B-Seçili alanı hafızaya kopyalar
  C-Seçili alanı gizler D-Seçili alanı yapıştırır

  9. Yeni bir boş belge oluşturmak için klavyeden hangi kısa yol tuşu kullanılır?
  A-CTRL+O B-CTRL+Y C-CTRL+N D-CTRL+P

  10. Kayıtlı olan bir dosyayı çağırmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A-CTRL+B B-CTRL+S C-CTRL+N D-CTRL+O

  11. Belge içinde yer alan bir ifadeyi aratmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  A-Dosya/Bul B-Düzen/Değiştir C-Düzen/Bul D-Düzen/Git

  12. Çalışma sayfasına SAYFA NUMARASI eklemek için hangi menüden hangi komut kullanılır?
  A-Düzen/Sayfa Numaraları B-Ekle/Simge
  C-Ekle/Sayfa Numaraları D-Dosya/Sayfa Numaraları

  13. Yapılan son işlemi geri almak için hangi kısayol tuşu kullanılır?
  A-CTRL+Y B-CTRL+Z C-CTRL+B D-CTRL+N

  14. Araç çubuklarının görüntülenip veya gizlenmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  A-Düzen/Araç Çubukları B-Araçlar/Araç Çubukları
  C-Biçim/Araç Çubukları D-Görünüm/Araç Çubukları

  15. Ekle menüsündeki tarih-saat seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Metindeki tarih ve saati değiştirir B-Metne geçerli tarih saat ekler
  C-Metin içindeki tüm tarih ve saati bulur D-Metin içindeki tüm tarih ve saatleri siler

  16. İstenilen sayfaya gidebilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  A-Araçlar/Git B-Dosya/Git C-Düzen/Git D-Biçim/Git

  17. Yazılan metnin çıktısını almak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  A-Dosya/Yazdır B-Dosya/Baskı Ön izleme
  C-Düzen/Baskı Ön izleme D-Düzen/Yazdır

  18. Yazılan metnin yazıcıya aktarılmadan önce en son halinin incelenmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Dosya/Yazdır B-Dosya/Baskı Ön izleme
  C-Düzen/Baskı Ön izleme D-Düzen/Yazdır

  19. İmleci tab tuşu ile belli aralıklarla atlatabilmek için gerekli tanımlamanın yapıldığı komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Ekle/Kesme B-Ekle/Sekme C-Biçim/Sütunlar D-Biçim/sekmeler

  20. Seçili alanın silinmeden hafızaya kopyalanmasını sağlayan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A-CTRL+S B-CTRL+X C-CTRL+C D-ALT+C

  21. Çalışılan bir dosyaya başka bir dosya ilavesi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?
  A-Dosya/Dosya Bul B-Biçim/Dosya C-Ekle/Dosya D-Ekle/Dosya Bul

  22. WORD belgelerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-XLS B-DOC C-PIC D-BMP

  23. Yazı tipleri ile ilgili ayarların yapıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Biçim B-Düzen C-Ekle D-Görünüm

  24. Açık bir WORD dosyasını kapatmak için hangi komut kullanılır?
  A-Düzen/Kapat B-Dosya/Çıkış C-Dosya/Kapat D-Düzen/Sil

  25. Çalışma sayfasına bir resim eklemek için hangi komut kullanılır?
  A-Ekle/Resim B-Görünüm/Resim C-Biçim/Resim D-Düzen/Resim








 2. Acil

  Word çalışma soruları isimli yazıya yorum yazın.





 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


word çalışma soruları