+ Yorum Gönder
Genel Biyografiler ve Bilim Adamları Forumunda Müslüman Bilim Adamları ve Buluşları ve isimlerinin listesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Müslüman Bilim Adamları ve Buluşları ve isimlerinin listesi
  Müslüman Bilim Adamları ve Buluşları nelerdir

  Akşemseddin: Pasteur'dan sene önce mikrobu bulmuştur
  Ali Kuşçu: Büyük astronomi bilgini. İlk defa ayın şekillerini anlatan kitabı yazmıştır.
  Ebul-Vefa: Trigonometri'de tanjant,cotanjant,sekant,kosek ant'ı bulan büyük alimdir
  Biruni: İlk defa dünyanın döndüğünü ispat etmiştir.
  Ebu Kamil Şü'ca: Avrupaya matematiği öğretmiştir.
  Ebu Ma'şer: Med-Cezir (Gel-Git) olayını ilk o bulmuştur.
  Battani: Dünyanın en büyük kaşifidir. Trigonometrinin kaşifidir
  Cabir Bin Hayyan: Atom bombası fikrinin babası ve kimya biliminin atası büyük alim
  Cezeri: asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babasıdır
  Demiri: Avrupalılardan sene önce zooloji ansiklopedisini yazmıştır.
  Farabi: Ses olayını ilk defa fiziki yönden açıklamıştır.Sesin fiziki izahını ilk defa o yapmıştır
  Gıyasüddin Cemşid: Matematikte ondalık kesir sistemini ilk o bulmuştur.
  İbn Cessar: Cüzzamın sebebini ve tedavisini sene önce açıklamıştır
  İbn Hatip: Vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklamıştır
  İbn Firnas: Wright kardeşlerden bin sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştirdi.
  İbn Karaka: sene önce harika bir torna tezgahı yapmıştır
  İbni türk: Cebirin temelini atan bilginlerdendir
  İdrisi: Yedi asır önce bugünkü ne çok benzeyen dünya haritası çizmiştir
  İbni Sina: Eserleri Avrupa üniversitesinde sene ders kitabı olarak okutmuştur. Tıbbın babasıdır. AVRUPA ya göre adı AVICENNA'dır.
  Kadızade Rumi: yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uyarlamıştır
  Kambur Vesim: verem mikrobunu R.Koch'tan sene önce keşfetmiştir
  İbnünnefis: avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfetmiştir
  Piri Reis: sene önce bugünküne en yakın dünya haritasını çizmiştir.
  Ömer hayyam: Cebiri oluşturandır. İlk defa o bulmuştur
  İlk kağıt fabrikasını kuran alim İbni Fazıl
  İlk kağıt fabrikasını kuran alim İbni Fazıl
  Kızamık ve çiçek hastalığını keşfeden; alim Razi
  Mikrobu ilk tanımlayan alim Akşemseddin
  Cüzzamı bulan alim İbni Cessar
  Vebanın bulaşıcı olduğunu bulan alim İbni Hatip
  Verem mikrobunu bulan alim Kambur Vesîm
  Retina tabakasını bulan alim İbni - Rüşd
  İlk göz ameliyatını yapan alim Ammar
  İlk kanser ameliyatını yapan alim Ali bin Abbas
  Küçük kan dolaşımını bulan alim İbnünnefis
  İlk Tabipler odası başkanı Ali bin Rıdvan
  Sıfırı ilk kullanan alim Harizmi
  Trigonometriyi ilk bulan alim Battani
  Tanjant, kotanjant ve kosekantı ilk kullanan alim Ebul Vefa
  Trigonometri kitabını yazan alim Nasiruddin Tusi
  İlk trigonometrik dönüşüm formülünü bulan alim İbni Yunus
  Binom formülünü ilk bulan alim Ömer Hayyam
  İlk difransiyel kitabını yazan alim. Sabit bin Kurra
  Ondalık kesiri ilk bulan alim Gıyaseddin Cemşid
  İlk usturlabı yapan alim Zerkali
  Dünyanın döndüğünü keşfeden ilk alim Biruni
  Dünyanın çevresini ilk ölçen alim Musa kardeşler
  Güneşin yüzündeki lekeleri ilk bulan alim Fergani
  Yıldızların yer ve açıklıklarını ölçen ve ilk cetveli geliştiren alim Cabir bin Eflah
  İlk otomatik kontrol sistemleri tasarlayan alim Ahmet bin Musa
  Sibernetiği ilk kuran alim. İsmail-El Gezeri
  İlk optik temellerini koyan alim İbni Heysem
  Sesin fiziki açıklamasını ilk yapan alim Farabi
  İlk torna tezgahını yapan alim İbni Karara
  Kanatlarla uçan ilk alim Hazerfen Ahmed Çelebi
  İlk uçağı yapan alim Ebu Firnas
  Yer çekimini ilk bulan alim Razi
  Sarkaçlı saati ilk yapan alim İbni Yunus
  Maddelerin özgül ağırlığını ilk hesaplayan alim Hazini
  Atomun parçalanabileceğim ilk bulan alim Cabir bin Hayyan
  Gök kuşağını ilk açıklayan alim Kutbettin Şirazi
  İlk kimya laboratuarını kuran alim. Cabir
  Saf alkolü ilk elde eden alim Razi
  Fosforu ilk bulan alim Beşir
  Havan topunu ilk bulan alim Fatih Sultan Mehmed
  İlk kıta seyahatnamesini yazan alim İbni Battuta
  İlk dünya haritasını çizen alim Mürsiyeli İbrahim
  İlk ecza kitabını yazan alim İbni Baytar
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Müslümanların icatları

  Mucitlik konusunda tüm dünyanın insanlık tarihine kazandırdıkları olduğu gibi Müslümanların da ortaya çıkardığı birçok icat bulunmaktadır. İşte Müslümanların insanlığa kazandırdığı yirmi icat:

  1. KAHVE
  Rivayete göre Güney Etiyopya’da Kaffa denilen bir bölgede Halid adlı bir çoban vardır. Halid bir gün koyunlarının bir bitki yiyerek canlandığını fark eder. Sonra bu bitkiyi evine götürüp kaynatır ve içer.
  Kahvenin ilk olarak Sufi alimler tarafından geceleri uyanık kalmak için tüketildiği tahmin edilmektedir. Kahve 1965 yılında Venedik’e ulaşmıştır. İlk kahve dükkanı ise Londra2da bir Türk tarafından açılmıştır.
  2.GÖZ
  Antik Yunan’daki insanlar gözümüzden çıkan ışınlar sayesinde görebildiğimizi düşünüyorlardı.
  Dünyada ilk defa göz içinde kırılan ışık sayesinde dünyayı gördüğümüzü 10. yüzyılda yaşamış bir Müslüman alim olan İbni Haytam keşfetmiştir. Karanlık odanın icadı ve ışık oyunlarıyla görüntü elde etmek dünyada ilk defa İbni Haytam tarafından bulunmuştur.
  3.SANTRANÇ
  Satranç oyunu bugünkü haliyle ilk defa İran’da geliştirildi ve buradan dünyaya yayıldı. İspanyollar satrancı 10. yüzyılda Emeviler’den öğrendi.
  4. UÇMAK
  Wright Kardeşlerin uçmayı denemesinden 1000 yıl kadar önce 852 yılında Abbas İbn Firnas adında bir Arap Cordoba’daki Ulucami’nin minaresinden tahtadan kanatlarla uçma denemesinde bulundu.
  Bu ilk uçuş denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Ama tahta kanatların paraşüt etkisi göstermesi ile birlikte yara almadan yere indi. 875′te bu defa ipek ve kartal tüylerinden hazırladığı kanatlarla bir uçurumdan atlayarak on dakika kadar havada kalabildi
  5. SABUN
  Haçlı Seferlerinde Hristiyan askerleri gören Müslümanlar onların çok kötü kokması sebebiyle şaşkınlığa uğramışlardı.
  Eski Mısır’da da sabun olduğu halde Araplar modern anlamdaki sabunu ilk def bulan kişiler olmuştur. Şampuan da Araplar tarafından bulunmuştur. Şampuan İngiltere’ye 1759 yılında gelmiştir.
  6. SIVILAR
  Sıvıları farklı kaynama noktalarına göre birbirinden ayırmak da ilk kez Müslüman bilim insanı Jabir ibni Hayyam tarafından keşfedildi. Müslüman bilim adamı yaptığı deneylerle de modern kimyanın temellerini atmıştır.
  7. MİL SİSTEMİ
  Düz hareketi döner harekete dönüştüren mil sistemi de ilk kez bir İslam bilgini olan El Ciziri tarafından ortaya konmuştur. Bu sistem içten ateşli motorun ortaya konmasına kadar tüm dünyadaki mekanik cihazların temelini atmıştır.
  8. ELBİSE
  Kullanılan elbiselerin kumaşı ve astarı arasına dolgu malzemesi konulması da yine Müslümanlar tarafından ilk kez denenmiştir.
  9. KUBBE VE KEMER
  Kubbe ve kemer şeklindeki eserler İslam mimarisinin ürünüdür. Özellikle kubbe şeklindeki yapılarda kullanılan teknikler Avrupa’ya İslam bilginleri tarafından öğretilmiştir. İngiltere Kralı V Henry’nin sarayı da bir Müslüman mimar tarafından yapılmıştır.
  10.CERRAHİ ALETLER
  Günümüzde dünyada kullanılan cerrahi cihazların tümünün ilk dizaynları Endülüs Emevilerinden El Zehravi tarafından yapılmıştır. Neşter, kemik testereleri, göz ameliyatı makaslarının da aralarında sayılabileceği 200 cerrahi alet günümüzde de ameliyatlarda kullanılmaktadır.
  Hayvan bağırsağından yapılan iplikle atılan dikişlerin kendi kendine yok olduğunu da da Zehravi bulmuş ve yine hayvan bağırsaklarından ilk kapsülü keşfetmiştir. 13. yüzyılda İbn Nafis de dolaşım sisteminin ne olduğunu bilimin katkısına sunmuştur.
  11.RÜZGAR DEĞİRMENİ
  Yel değirmeni ilk defa İran’da ortaya konmuş ve Arap ülkelerinde de geliştirilerek kullanılmıştır. Avrupa’da ilk yel değirmeninin kullanılması ise bundan tam 500 yıl sonraya rastlar.
  12. AŞI
  İlk aşı da İslam dünyasında ortaya konmuştur. Çiçek aşısının Avrupa’da keşfinden 50 yıl önce Osmanlı’daki çocuklar Çiçek hastalığına karşı aşı ile korunuyordu.
  13. DOLMAKALEM
  953 yılında ellerini mürekkeple kirletmekten bıkan Mısır Sultanı’nın isteği üzerine il dolmakalem icat edilmiştir.
  14.ALOGRATMA
  Alogratma ve Trigonometri de İslam dünyasında bulunarak buradan Avrupa’ya yayılmıştır.
  15.ÜÇ ÇEŞİT YEMEK
  Ali İbni Nafi, Irak’tan İspanya’nın Cordoba şehrine gittiğinde Avrupa burada ilk kez üç çeşit yemek kültürü ile karşılaşarak bunu benimsedi. Bu yemekler çorba, balık ya da et, çerez veya meyveden oluşuyordu. Avrupa cam bardaklarla da bu dönemde tanıştı.
  16. HALI
  Halı ve halı dokumasındaki tekniklerden Avrupalılar tarafından Müslümanlardan öğrenildi.
  17. ÇEK
  Modern banka çekinin ilk şekli de de Araplarda tarafından ortaya konan ve “sak” adı verilen bir kağıttı.
  Araplarda eskiden kervan hırsızlığı yaygınlaşınca uzak yerlerdeki mallarını insanlar küçük yazılı kağıtlarla satma yolunu seçti. Dokuzuncu yüzyılda Müslüman bir tüccar Çin’de elindeki “sak”ları bozdurarak paraya çevirebiliyordu.
  18.DÜNYA VE GÜNEŞ
  Dünyanın güneş etrafında döndüğü Galileo’dan tam beş yüz yıl önce dokuzuncu yüzyılda pek çok Müslüman bilim adamı tarafından biliniyordu.
  19. BARUT
  İlk kez askeri amaçla Araplar tarafından kullanılan barut, özellikle Haçlı Seferlerinde Hristiyan askerlere karşı üstünlük sağlamıştı.
  20.BAHÇE KÜLTÜRÜ
  Ortaçağ Avrupa’sında evlerin bahçesinde bitkiler yetiştirilse de burada bir bahçe kültürü yoktu. Bahçe kültürü de Avrupalılara Müslümanlar tarafından götürüldü
+ Yorum Gönder


ali bin rıdvan,  ibni sina eserleri,  ibnünnefis,  müslüman bilim adamları,  ibni firnas