+ Yorum Gönder
Genel Biyografiler ve Bilim Adamları Forumunda Ali Kuşçu Ve Matematiğe Katkıları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ali Kuşçu Ve Matematiğe Katkıları
  Ali Kuşçu


  Ali Kuşçu.jpg


  ADI: Ali Kuşçu
  YAŞADIĞI DÖNEM: 1403-1474
  UYRUĞU: Türk matematikçi
  MATEMATİĞE KATKISI: Osmanlı medreselerinde müderrislik yapmıştır. Matematik yanında astronomi konusunda da uzmandı.
 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Ali Kuşçu Matematiğe Kazandırdıkları

  Ali KUŞÇU’nun matematik ve özellikle astronomi kitapları, Osmanlı medreselerinde Batı bilim anlayışının yerleşmesinden sonra da uzun süre okutulmuştur.
  Bunlardan ortak bir çalışma olarak bahsettiğimiz Zic-i Uluğ Bey’i dışarıda tutacak olursak, en önemli eserlerinden bazıları şunlardır:

  1. Zic-i Uluğ Bey Şerhi : Zic-i Uluğ Bey adlı yıldız kataloğunun açıklaması olan eser, Farsça yazılmış olup, çağını en ileri kuramsal matematik bilgilerini içerir.

  2. Risaltü’l-Fethiye : 19. yüzyılda İstanbul Mühendishanesi’nde (Teknik Üniversitesi) ders kitabı olarak okutulan bu eser, Ali KUŞÇU’nun Risale fi’l-Hey’e adlı eserinin Arapçasıdır. Ali KUŞÇU bu eserin sonuna gök cisimlerinin yere uzaklıklarını gösteren bir bölüm ekleyerek, Otlukbeli Zaferinin bir armağanı olarak Fatih’e sunmuştur. Bu eserde Ali KUŞÇU ekliptiğin eğimini 23o 30’ 17’’ olarak tespit etmiştir ki bu, günümüz modern astronomi verilerine de oldukça yakındır.

  3. Risale-i Muhammediye : Ali KUŞÇU’nun Semerkant’ta iken Frasça olarak yazdığı Risale fi’l Hesab adlı kitabını sonradan Arapçaya çevirerek gene Fatih’e sunduğu eser, matematik konusunda yazılmıştır.

  4. Risale-i Hisap (Aritmetik Risalesi)

  5. Tecrid’ül Kelam (Sözün Tecridi)

  6. Risale-i Adudiye

  7. Unkud-üz zvehir fi Man-ül Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)

  8. Vaaz

  9. İstiarad

+ Yorum Gönder


ali kuşçunun matematiğe kazandırdıkları,  ali kuşçunun matematiğe katkıları,  ali kuşçu matematiğe kazandırdıkları,  ali kuşçu matematiğe katkıları,  ali kuşçunun matematiğe kazandırdıkları nelerdir,  ali kuşçu hayatı ve matematiğe kazandırdıkları