+ Yorum Gönder
Genel Biyografiler ve Bilim Adamları Forumunda Ünlü Türk Bilim Adamı Ali Bin İsa Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ünlü Türk Bilim Adamı Ali Bin İsa


  Ünlü Türk Bilim Adamı Ali Bin İsa hakkında bilgi

 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ünlü Türk Bilim Adamı Ali Bin İsa Kısaca

  Ali bin İsa, İsa bin alî, Batı’da haly jesu olarak da bilinir (ü.ll. yy), göz anatomisi ve göz hastalıkları üzerine çalışmalarıyla tanınan ünlü Arap hekim.

  Ali bin İsa’nın yaşamı konusundaki bilgiler çelişkilidir. 1020-30 arasında Ebü’l-Ferec bin Tayyib’in öğrencisi olduğu ve Bağdat’ta hekimlik yaptığı bilinmektedir. Eksiksiz olarak günümüze ulaşan Tezkiretü’l-Kehha-lin adlı kitabı, tıp tarihçilerince göz hekimliği dalında Arapça yazılan en eski ve en kapsamlı yapıt sayılır. Önce İbranice ve Latinceye, sonralan Almanca ve Fransızca-ya çevrilerek yayımlanan bu yapıt, modem tıp çağından önce yüzyıllar boyu temel başvuru kaynağı olarak kullanılmıştır.

  Tezkiretü’l-Kehhalin üç kitaptan oluşur. Birinci kitapta göz anatomisi ve fizyolojisi, ikinci kitapta göz kapaklan, gözyaşı bezleri gibi gözün dış bölümlerinin hastalık ve tedavileri anlatılır. Üçüncü kitapta ise, göz içi hastalıklar ve tedavilerine yer verilir. Yaklaşık 130 göz hastalığı ile 143 basit ilacın alfabetik olarak sıralandığı yapıtta aynca, genel sağlık bilgileri de yer alır

+ Yorum Gönder