+ Yorum Gönder
Genel Biyografiler ve Bilim Adamları Forumunda Musa Ibn Meymun Kimdir Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Musa Ibn Meymun Kimdir Hayatı
  Musa ibn Meymun Kimdir Hayatı kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Musa Ibn Meymun Hakkında Bilgi

  İbn Meymn (d. Kurtuba, Endülüs 30 Mart 1135 – ö. Fustat, Mısır 13 Aralık 1204) (İbranice: , Mš„ben Mymôn; Arapça: ,†Eb İmrn Msà ibn Ubeydullh ibn Meymn el-urub el-İsrl. Ayrıca Yunanca: M , Muss Maimoníds; bunun Latince çeviriyazısı Moses Maimonides ve Orta Çağ Latincesinde Rabbi Moyses Ægyptius) Musevî filozof, hahambaşı, yasa koyucu, Talmud bilgini ve vezaret tabibi. Musevî bilginler arasında İkinci Musa lakabı ya da rütbesiyle adının baş harflerinden oluşan RaMBaM (" : Rbb Mš„ben Mymôn) adıyla bilinir. Orta Çağ'ın tartışmasız en önemli Yahudi düşünürüdür.

  Musa Ibn Meymun.jpg

  En önemlileri 14 ciltlik bir Musevî Kanun'u külliyatı Mişna Tora ve önemli bir Orta Çağ felsefe metni olan Şaşkınlar Rehberi (Delletü 'l-Ğirn/Mrè Nm) olan muhtelif eserler vermiştir. Belki Raşi (Haham Trekaeli Šlmôh ben YiĞq) hariç hiçbir diğer Talmud sonrası hahamı, Museviliğin terakkisinde onun kadar belirleyici olmamıştır. Bu tesir, şu halk deyişinde hâlâ işitilebilir: "Musa'dan [peygamber] Musa'ya [ibn Meymun], başka Musa zuhur etmemiş" (bknz. Tesniye, XXXIV, 10). Felsefe tarihine etkisi de eş derecede önemlidir. Spinoza dahil halefi birçok Musevî düşünür ve Akinolu Thomas gibi Hıristiyan düşünürler felsefesinden yararlanmıştır.

  Museviliği Aristoteles felsefesiyle uyumlu hale getirmeye çalışmış olan İbn Meymun, metafiziğin en yüksek insanî faaliyet türü olduğunu, fakat bunun herkese açık olmadığını söylemiştir. Tanrı'nın ve dünyanın doğasına ilişkin sağlam ve gerçek bir kavrayışa, yalnızca felsefenin erişebileceğini öne süren İbn Meymun, Tanrı'nın varoluşunu tümüyle Aristoteles'in koyduğu ilkelere dayanarak kanıtlamıştır.

+ Yorum Gönder