+ Yorum Gönder
Genel Biyografiler ve Bilim Adamları Forumunda Reşidüddin Hamedani Kimdir Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Reşidüddin Hamedani Kimdir Hayatı
  Reşidüddin Hamedani Kimdir Hayatı kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Reşidüddin Hamedani Hakkında Bilgi

  Reşidüddin Hamedani, (Farsça: * , Reşidüddin Fazlullah Hamedani) (1247 – 1318) Fars Musevisi asıllı hekim[1], yazar, tarihçi ve İlhanlılar'ın bir veziridir.

  Reşidüddin Hamedani.jpg

  Reşideddin-i Münâfık, Hamedan'da bir Musevi aileden 1247 yılında doğmuştur.[1]. Reşidüddin Fazlullah'ın büyükbabası bir nedim (saray mensubu) olarak İlhanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Hülagû Han'a hizmet etmiştir. Babası ise saray eczacısıdır. Bir eczacı oğlu olan Reşidüddin Fazlullah, hekimlik öğrenimini yapar ve bir eğitilmiş hekim olarak Hülagû Han'nın oğlu Abaka Han'a hizmet vermeye başlar. Otuz yaşında iken İslam dinine geçmiştir. Reşidüddin Fazlullah'ın siyasi itibarı çabuk yükselir, Kazvin yakınındaki Sultaniye'de İlhanlı Büyük Vezir (Sadr-ı Azam, Sadrazam) sarayında görev verilir. Reşidüddin bir vezir ve hekim olarak İlhanlı hanları Mahmud Gazan ve Muhammed Hüdabende'ye (Olcaytu) hizmet etmiştir.

  Reşidüddin, Mahmud Gazan'ın kardeşi Olcaytu'nun 1304 yılında İlhanlı tahtına geçmesinden sonra vezir olarak kalır. 1312'de işler kötüye gitmeye başlar. Onun meslektaşı Sa'd al-Dawla yetkisinden düşürülür yerine Ali Şah geçer, ve çok geçmeden Reşideddin Fazlullah aşağıya doğru düşmeye başlar. Olcaytu Sunnilik yerine Şiiliği benimseyince 1316 yılında öldürülür ve yerine oğlu Abu Said Bahadur geçer.

  Bu dönemde sarayda oluşan Moğol-Şii hüküm savaşı sırasında 1316 yılında Reşidüddin Fazlullah Olcaytu'yu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanır, iki yıl sonra oğlu ile birlikte asılır.

  1407 yılında Timur'un oğlu Miranşah tarafından cesedi mezardan çıkarılmış ve Tebriz'de bir Yahudi mezarlığına tekrar gömülmüştür.

+ Yorum Gönder