+ Yorum Gönder
Genel Biyografiler ve Bilim Adamları Forumunda Kutbeddin Şirazî Kimdir Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kutbeddin Şirazî Kimdir Hayatı
  Kutbeddin Şirazî Kimdir Hayatı kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Kutbeddin Şirazî Hakkında Bilgi

  Kutbeddin Şirazî (d.1236, Şiraz - ö.1310, Tebriz), İranlı din ve astronomi bilgini. Tam adı 'Kutbeddin Mahmud İbn Mes'ud İbn Muslih eş-Şirazî' olan alim, hicri 634 (1236) yılında güzümüzde İran sınırları içinde bulunan Şiraz şehrinde dünyaya gelmiştir. İlk eğitiminin ardından Anadolu'ya geçerek Sivas ve Malatya kadılıkların*da bulunmuştur. Ardından Şam'a gitmiş sonra ise Tebriz'e yerleşmiş ve hicri 710 (1310) yılında Tebriz'de, vefat etmiştir.

  Kutbeddin Şirazî.jpg

  Şafiî mezhebinden olan Kutbeddin Şirazî, Sadreddin Konevî'nin derslerinde bulunmuş ve Feth'ül Mennân isimli büyük bir tefsir yazmıştır. Tefsir, havass, felsefe ve astronomiye dair eserleri bulunmaktadır.

+ Yorum Gönder


kutbeddin şirazi hayatı