+ Yorum Gönder
Genel Biyografiler ve Bilim Adamları Forumunda Ali Münşi Kimdir Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ali Münşi Kimdir Hayatı
  Ali Münşi Kimdir Hayatı kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Ali Münşi Hakkında Bilgi

  (Bursalı) Ali Münşi, Hekim Ali olarak da tanınır (ö. y. 1750, İstanbul), çeşitli hastalıklar konusunda kitaplar yazarak yabancı dillerden çeviriler yapan hekim.


  Ali Münşi.jpg

  Bursa'da medrese öğrenimi gördü ve Yıldırım Bayezid Darüşşifası hekimlerinden Ömer Şifai Dede'den tıp dersleri aldı. Daha sonra müderrislik yaptı. İstanbul'da, hekimlikteki becerisiyle kısa sürede ünlenerek hassa hekimi oldu. Galatasaray Hastalar Dairesi başhekimliğine getirildi. Doğu ve Batı dillerini bilen Ali Münşi, Darü's-saade Ağası Beşir Ağa adına Cerrahname'yi yazdı. Bileşik ilaçların formülleri ile tarifelerini alfabetik olarak verdiği Bidayetü'l-Mübtedi (1731) adlı yapıtı, tıp tarihinde, madensularının şifalı özelliklerinden söz etmesi bakımından önemlidir. Alman hekimi Adrian von Mynsicht'ten çevirdiği Tercüme-i Akrabazin ya da Kitab-ı Minsicht Tercümesi adlı yapıtı, bir kodekstir. Alman hekim Michael Ettmüller'den de kristal kimyası üzerine Kurazatü'l-Kimya adıyla bir çeviri yapan Ali Münşi'nin, Risale-i Padzehir ve Risale-i Fevaid-i Narçil-i Bahri adlarında iki küçük yapıtı daha vardır. Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa'ya ithaf ettiği Tuhfe-i Aliyye ya da Risâle-i Hassiyyet-i Kınakına 'da, sıtma ilacı olarak kullanılan kınakına bitkisinin özellikleri anlatılır. Kusturucu olan altın kökünün, tedavide yararlanılan özelliklerini anlattığı İpecacuantha Risalesi bu konuda yazılmış ilk monografidir.

+ Yorum Gönder