+ Yorum Gönder
Genel Biyografiler ve Bilim Adamları Forumunda Astronomi Ile Uğraşan Bilim Adamları Vikipedi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Astronomi Ile Uğraşan Bilim Adamları Vikipedi
  astronomi ile uğraşan bilim adamları vikipedi hakkında 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Astronomi Ile Uğraşan Bilim Adamları

  Henri Poincare

  19. yüzyılın ikinci yarısının en büyük Fransız matematikçisi Poincarè'dir (1854-1912).
  1881 yılından ölümüne değin Sorbonne Üniversitesi'nde profesörlük yapan Poincarè, her yıl çok değişik konularda çok parlak dersler vermiştir.

  Charles Francis Richter

  ABD'li jeofizik ve sismoloji uzmanı
  Charles Richter, yer sarsıntılarının büyüklüğünü ölçmeye yarayan ve adıyla anılan bir ölçek geliştirmiştir.

  Wilhelm Conrad Rontgen

  Alman asıllı fizikçi olan Wilhelm Conrad Röntgen,
  1845 yılında Rheinland'da doğdu ve 1923 yılında Münih'de öldü. Çocukluğu ve ilköğretim yılları Hollanda'da ve İsviçre'de geçti.

  Ernest Rutherford

  (1871 -1937) Yüzyılımızın başında bilimde yer alan büyük devrimsel atılımlar genellikle "Planck" ve "Einstein'ın adlarıyla bilinir.
  Oysa onların kuramsal atılımlarının yanısıra, sonuçları bakımından son derece önemli deneysel çalışmalar da vardır.

  Takiyüddin

  Takiyüddin döneminin en büyük bilginidir.
  Matematik ve astronomi başta olmak üzere birçok alanda araştırmaları vardır. Özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir.

  Antiphon

  (M.Ö. V. y.y.) Yunan filozofu ve matematikçisi.
  Dairenin dördüllenmesini, bir dairenin içine çizilen düzgün çokgenleri kareleştirme esasına ve çokgenin kenarlarını sonsuz kere iki kart arttırmaya dayanan ir yöntemle elde etmeğe çalışmıştır. Böylelikle elde edilen dördüllenmiş geometrik şekiller, daireye çok yakın olmakla beraber hiç bir zaman tam bir daire değildir.

  Katip Çelebi

  Türk bilim ve fikir adamı (1609-1657).
  XVII. yy.da yaşamış ünlü Türk bilim ve fikir adamlarından biri olan Katip Çelebi, Avrupalılarca Hacı Halife (Hacı Kalfa) adıyla bilinir.

  Galileo Galilei

  (1564-1642) Modern bilimin oluşumunda ilk atılımlar astronomide kendini gösterdi; ama daha kapsamlı devrim 17. yüzyılda gerçekleşti.
  Temeli Galileo'nun dinamik konusundaki çalışmalarıyla atılan bu devrim, Newton mekaniğiyle yetkinliğe ulaştı.

  Archimedes (Arşimet)

  (M.Ö. 287 - 212) Seçkin bilim adamları çoğunluk kimi çarpıcı imajlarla hafızalarda yer etmiştir:
  Engizisyon önünde sorgulanan Galileo; dalından kopan elmanın yere düşmesiyle, ayın dünya çevresindeki devinimini birleştiren Newton; gemi üzerinde beş yıl süren doğa incelemesi gezisine çıkan Darwin;

  Öklid (Euclides)

  Rönesans sonrası
  Avrupa'da, Kopernik'le başlayan, Kepler, Galileo ve Newton'la 17. yüzyılda doruğuna ulaşan bilimsel devrim, kökleri Helenistik döneme uzanan bir olaydır.

  Eratosthenes

  (M.Ö. 273-192) Bilim tarihinde Helenistik dönem (M.Ö. 300 -M.S. 100),
  özellikle ilk aşamasında, bilimsel yöntemin gerçek anlamda işlerlik kazandığı yaratıcı bir ortamdır.

  Leonardo da Vinci

  (1452-1519) Eşsiz ressam, seçkin yontucu ve filozof,
  yaşadığı dönemin en büyük mucit ve deneyci bilimadamı. İşte insanlığı sanata, bilgiye ve doğaya açan Rönesans'ın simgesi Leonardo da Vinci! " Mona Lisa" ve " Son Yemek" tablolarının yaratıcısı Leonardo'nun sanat dünyasındaki yüce konumu hemen herkesçe bilinen bir gerçek.

  Copernicus (Kopernik)

  (1473 - 1543) Düşünce tarihinde etkisi yönünden Copernicus devrimiyle boy ölçüşebilecek pek az dönüşüm vardır.
  Son dörtyüz yılda tanık olduğumuz bilimsel gelişmenin astronomide yer alan bu devrimle başladığı söylenebilir. Dinsel bağnazlıkla özgür düşünce hemen her dönemde çatışma içinde olmuştur.

  Francis Bacon

  (1561-1626) Bilime katkıları gözönüne alındığında bilimin öncülerin kabaca üç grupta toplanabilir
  . "Kabaca" diyoruz, çünkü bilimadamlarının en azından bir bölümü için böyle bir sınıflama yapay olmaktan ileri geçmez.

+ Yorum Gönder