+ Yorum Gönder
Genel Biyografiler ve Bilim Adamları Forumunda Astronomi Ile Uğraşan Bilim Adamları Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Astronomi Ile Uğraşan Bilim Adamları Hakkında Bilgi
  astronomi ile uğraşan bilim adamları hakkında bilgi kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Astronomi Ile Uğraşan Bilim Adamları İle İlgili Bilgi

  Ali Kuşçu

  (? - 1474) Osmanlı gökbilmicisi olan Ali Kuşcu Uluğ Bey'den ve Kadızade Rumi'den dersler almıştır.
  Öğrenimini Kirman'da tamamlayarak uluğ Bey'in gözlemevinin yöneticiliğine getirilmiştir ve yıldızların hareketlerini yerlerini gösteren cetvelin hazırlanmasına yardımcı olmuştur.

  İbni Sina

  Felsefe matematik astronomi fizik kimya tıp ve müzik
  gibi bilgi ve becerinin çeşitli alanlarında seçkinleşmiş olan İbn-i Sina (980-1037) matematik alanında matematiksel terimlerin tanımları; astronomi alanında ise duyarlı gözlemlerin yapılması konularıyla ilgilenmiştir.

  William Harvey

  (1578-1657) Astronomide Kopernik'in fizikte Galileo'nun başlattığı devrimci atılımı tıpta Harvey gerçekleştirir.
  Kan dolaşımı üzerindeki çalışmasıyla bilim tarihine geçen Harvey yalnız bu çalışmasıyla değil tıp alanında yerleşik önyargıları kırmakta gösterdiği dirençle de öncü kişiliğini kanıtlamıştır.

  Takiyüddin

  Takiyüddin döneminin en büyük bilginidir.
  Matematik ve astronomi başta olmak üzere birçok alanda araştırmaları vardır. Özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir.

  Galileo Galilei

  (1564-1642) Modern bilimin oluşumunda ilk atılımlar astronomide kendini gösterdi; ama daha kapsamlı devrim 17. yüzyılda gerçekleşti.
  Temeli Galileo'nun dinamik konusundaki çalışmalarıyla atılan bu devrim Newton mekaniğiyle yetkinliğe ulaştı.

  Copernicus (Kopernik)

  (1473 - 1543) Düşünce tarihinde etkisi yönünden Copernicus devrimiyle boy ölçüşebilecek pek az dönüşüm vardır.
  Son dörtyüz yılda tanık olduğumuz bilimsel gelişmenin astronomide yer alan bu devrimle başladığı söylenebilir. Dinsel bağnazlıkla özgür düşünce hemen her dönemde çatışma içinde olmuştur.

+ Yorum Gönder