+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Bilim ve Teknoloji Forumunda Öldükten Sonra Dirilişe Bilimsel Yaklaşım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Öldükten Sonra Dirilişe Bilimsel Yaklaşım
  Öldükten Sonra Dirilişe Bilimsel Yaklaşım


  MahşerDR. HALUK NURBAKİBir gün bütün mekanlar yıkılacak ve tek tek dirilerek ilahi sahneden toplanacağız. İşte ahlâk’ın dayandığı temel Yüce yaratıcının her baharda hadsiz örneklerini sergilediği bu muhteşem dirilişe iman etmektir.Tarih boyunca yaşamanın sorumluluğunu duymayan ve insanlığın bütün değer hükümlerini ayaklar altına almak isteyenler hep mahşere, yani yeniden dirilişe karşı çıkmışlardır. Hangi çağda olursa olsun bu dirilişe inanmayanların ortaya attıkları ilkel sloganlar, bütün kavgaların ve mutsuzlukların esas kaynağını teşkil eder.Onlardan birisi de Ubey bin Halef değil miydi?O, kendi yaratılışını unutarak bir misal getirdi. Şu çürümüş kemikleri, kim diriltecek?Yasin Suresinin 78. ayetinde belirtilen ve çağlar boyunca sorulan yukarıdaki sorunun cevabı, 79. ayette şöyle verilir.De ki, onları ilk defa yaratan diriltecek. O her yaratmayı bilir.Bu ayet diriliş hakikatini mantık yoluyla hallediyor ve bir sonraki ayette, onun ilmi açıklamasını yapıyordu. Bu açıklama, hem o asrın en cahil kişilerini, hem de 20. asrın en büyük alimlerini tatmin eden bir mucize niteliğinde olup, mealen şöyleydi.O, size yeşil ağaçtan ateş çıkarandır. Şimdi siz, ondan yakıyorsunuz.Bu ayet, halk tabakasına şöyle ders veriyordu:Ağaç gibi kesif ve karanlıklı bir maddeden ateş gibi latif, hafif ve nurani bir maddeyi çıkartan bir kudretin, odun gibi çürümüş kemiklere, ateş gibi bir hayat ve nur gibi bir şuur vermesini, nasıl akıldan uzak görüyorsunuz?Aynı ayetin alimlere verdiği derste ise, ölüm ve dirilişin temel kanunu dile getiriliyordu. çünkü değil un ufak olmuş ve çürümüş bir şeyin yanması, yeşil ağacın yanıp ölmesi dahi, yeniden diriliş manasını taşıyordu. Zira bu bioanaliz olayında, yapraktaki karbondioksitin karbonu eksi değere çevrilerek biokarbon haline geliyor ve bu sırada hayatın temel unsuru olan oksijen açığa çıkıyordu. Ayette geçen Şimdi siz onu yakıyorsunuz şeklindeki ifade ise, canlıların oksijeni, yakmasına ve böylelikle hayatlarını devam ettirmesine işaretti.Ayetteki ateş çıkaran yeşil ağaçlar hakkında, Prof. Dr. Süleyman Ateş şu açıklamayı yapar:Bunlar, Marh ve Afar adı verilen iki ağaçtır. İkisi de yemyeşil ve hatta suları damlarken, Marh çakmak gibi Afara sürülünce ateş çıkar. Bedeviler bunu bilirler. Ateşi, onun zıddı olan yeşil ağaçtan çıkarmağa kadir olan Allah (c.c), ölüye de can vermeye kadirdir…O halde ölmek ve dirilmek, zannedildiği gibi fanatik hadiseler olmayıp karbonun değer değiştirmesine bağlı ilahi bir biofizik programlama olayıdır. Bu olaya yine ayni surede dikkat çekilmekte, ve insanın, meni hücresindeki bir genetik karttan gelişen matematik bir program dan ibaret olduğuna işaret edilmektedir. Bu arada meni hücresinde, insanın bedenini meydana getirecek olan biofizik disiplinin, inanılmayacak derecede mükemmel mikronluk bir diziden ibaret olduğunu belirtmemiz gerekecektir.Şimdi ilmin akılcı metodlarıyla mahşerdeki diriliş hakikatini inceleyeceğiz. Bu metodlara göre, henüz gerçekleşmemiş bir olayın ilmi yönü, olabilirlilik (probabilite) açısından değerlendirilir. Ortaya atılan bir tez, ilmi olarak olabilirlilik değerini taşımazsa, onun için imkansız damgası basılır.Diriliş hakikatinin olabilirlilik, yönünü ilmi açıdan ele aldığımızda, bir insanın veya daha geniş ifadesiyle bir canlının meydana gelişinde, 2 unsuru hesaba katmamız gerekecektir.1 – Genetik Şifre2- Genetik Şifrenin açılıp canlıyı meydana getirmesi için gerekli olan ortam. 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Öldükten sonra yeniden dirileceğiz tıpkı baharda bütün doğanın yeniden uyanması gibi. İnsanlar nasıl her sonbaharda doğa tamamen yıkılıp bahar ayında yeniden diriliyorsa dünyada aynı şekilde önce yok olacak daha sonra yeniden uyanış olacaktır.
+ Yorum Gönder