+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Bilim ve Teknoloji Forumunda Bileşiklerin okunuşu ve yazılışları hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Bileşiklerin okunuşu ve yazılışları hakkında bilgi
  Bileşiklerin okunuşu ve yazılışları hakkında bilgi

  Bileşiklerin okunuşu ve yazılışları hakkında


  Bileşiklerin okunuşu ve yazılışları hakkında bilgi verir misiniz?

  Birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesiyle oluşan yeni, saf maddeye bileşik denir Bileşiklerin en küçük yapı taşları moleküldür

  Bileşiklerin özellikleri:
  - Saf ve homojen maddelerdir
  - Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilir
  - Erime ve kaynama noktaları, öz kütleleri sabittir
  - Bileşiği oluşturan elementler sabit kütle oranlarında birleşir
  - Bileşikler formüllerle gösterilir
  - Bileşiğin kimyasal özellikleri kendisini oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerinden farklıdır

  Öncelikle iyon, anyon ve katyon kavramlarını açıklamamız gerekiyor
  Yüklü atom veya atom gruplarına iyon denir (+) yüklü iyonlara katyon, (-) yüklü iyonlara da anyon denir Katyonlar +1 , +2 , +3 ve +4 yüklü olabilir Anyonlar da -1 , -2 ve -3 yüklü olabilir Anyon ve katyonların listesini kitaplarınızdan bulabilirsiniz Bunların bilinmesi gerekir Bileşik formülleri yazılırken,önce (+) yüklü iyon, sonrada (-) yüklü iyon yazılır

  Örnek: Al+3 ve O-2 iyonlarından oluşan bileşiğin formülü yazılırken üstteki sayılar çapraz bir şekilde diğerinin altına getirilir Al+3 O-2 Al2O3 şeklinde yazılır

  Katyonun adı + Anyonun adı = Bileşiğin adı Al2O3 (Alüminyum oksit)

  Bileşikler içlerindeki elementlerin türlerine göre; Metal-Metal bileşikleri ve Ametal -ametal bileşikleri olarak ikiye ayrılır Adlandırmaları da birbirinden farklı olur Örneğin; yukarıdaki Al2O3 bileşiği metal-ametal bileşiklerine bir örnektir
  Bir bileşiğin moleküllerindeki atomlar ve bunların sayıları farklı şekilde gösterilebilirMolekül şekil olarak modellerle gösterilebileceği gibi açık, yarı açık ve kapalı formüllerle de gösterilebilir Açık formüllere yarı formülde denir Bunlara atomların birbiriyle yaptıkları bağlar da belirtilebilmektedir Fakat reaksiyon kimyasında daha çok kapalı formül kullanılırAlCl3 yazılışında atomların ad ve sayıları belirtilmiştir AlCl3 molokülü bir alüminyum ve 3 adet klor atomundan oluşur Kaba formülle molekül formülü arasındaki farkın anlaşılmasında yarar vardır Kaba formül sadece, bileşiği oluşturan elementlerin bileşikteki bağıl atom sayıları arasındaki oranı gösterir Fakat gerçekte bileşiğin moleküllerinde kaçar atom bulunduğunu ifade etmez Molekül formülü ise bileşiğin molekülündeki atomların gerçek sayısını gösterir Gerçek formül veya kimyasal formül diye de adlandırılır

  Madde molekül formülü kaba formülü
  asetilenin C2H2 CH
  glikoz C6H12O6 CH2O

  Bir bileşiğin tam formülü bilinirse moleküllerinde hangi atomdan kaçar tane olduğu anlaşılacağı gibi bağ yapısı hakkında da fikir yürütülebilirNH3 kovalent bağlı NaCl iyonik bağlıdır

  Yoğunluk, sertlik, erime ve kaynama noktası gibi fiziksel özelilikler yalnız molekül formülünün bilinmesi ile anlaşılamaz Molekül formülü ve yapısındaki elementlerin atom ağırlıkları bilinen bir bileşiğin molekül ağırlığı ve elementlerin ağırlıkça yüzdeleri hesaplanabilir
 2. Acil

  Bileşiklerin okunuşu ve yazılışları hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


bileşiklerin okunuşu