+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Böcek Alemi Forumunda İpekböceklerinin Bakım ve Beslemesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  İpekböceklerinin Bakım ve Beslemesi
  İpek böceklerinin bakım ve beslemesi nasıl olmalıdır

  2.3.1.Tohum ve Çıkış

  İpekböceklerinin yumurtalarına tohum adı verilmektedir. Bir kutuda yaklaşık 20.000 adet tohum bulunmaktadır. Yaklaşık 10-12 gr. ağırlığındadır.

  İpekböcekçiliği tohumlarının kışlaklardan alınarak beslemeye alınmadan önce kontrol altında tutularak larvaların çıkmasına İnficar (fışkırma) adı verilir. İpekböcekleri tohumlarının inficarında amaç istenen sürede sağlıklı, çok sayıda, yeknesak ipekböcekleri elde edilir. İnficara başlamadan bir hafta önce inficar odasının temizliği ve dezenfekte işlemleri yapılarak inficar odası hazırlanmalıdır. Çıkışta nem önemli olduğundan dolayı inficar odasında termometre ve nem ölçer bulundurulmalıdır. Odada ısıtıcı var ise tohumlardan 2 m. uzakta olmalıdır İnficar odasında koku yapacak herhangi bir etmen olmaması gerekmektedir. İnficarda sıcaklık 25-26 °C olmalıdır. Nem % 80-85 olmalıdır. İnficarda normal gün ışığı yeterli olup direk tohumların üzerine gelmemelidir.

  Kışlaklardan alınan alınan tohumlar 14-15 gün içersinde çıkışını tamamlarlar. Tohumların çıkışı hazırlanan odalarda çıkış çerçevelerinde olur. Çıkış çerçevesi (30x20x1) cm. boylarında iç içe girmiş iki çerçevedir. Birinci çerçeven,n alt kısmına siyah bir kumaş gerilir. Satın alınan en fazla iki kuru tohum hazırlanan çerçeveye homojen şekilde yayılır. Bunun üstüne kaneviçe serilerek iç çerçevesi takılır. Tohumlar çerçevelerle çıkış odasına götürülür. Genellikle fışkırma günün erken saatlerinde olur ve saat 10.00 ile 11.00’ ilk besleme yapılır. Yapılan ilk besleme tohumlardan çıkışın tamamına yakını gerçekleştiğinde yapılmalıdır. İyi bir inficar üç günde tamamlanır.

  2.3.2. Besleme


  İpekböcekçiliğinde ilk besleme inficarın tamamlanmasından sonra yapılmaktadır. İlk üç yaşında ince kare şeklinde kıyılmış dut yapraklarıyla beslenerek yapılır. Yaprak kıymada ölçü her yaş için ipekböceklerinin büyüklüğünün iki -üç katı kadar olmalıdır. Uyku dönemlerinde besleme yapılmamalıdır. Bir kutu ipekböceği yaklaşık 600-650 kg. dut yaprağı tüketmektedir. Genel olarak besleme günde beş öğün şeklinde yapılır. Bir günlük besleme saatleri 6.00, 10.00, 14.00, 18.00, 20.00 şeklinde olabilir. 5. Yaşta ipekböceğinin yaprak tüketimi biraz azalmaktadır. Besleme parafinli kağıt altında yapılmalıdır. Parafinli kağıt altında nam muhafaza edilerek yaprağın kuruması önlenmiş olur. İpekböcekleri şayet uyku döneminde ise parafinli kağıt üzerlerinden kaldırılır. 4.ve 5. yaşlarda bakım besleme işleri daha da yoğunlaşmaktadır. Sıcaklığın ise 23-24°C olması nemin ise %70-75 olması uygundur. Bu dönemde yaprakların kıyılmasına gerek yoktur
 2. Sibel
  Devamlı Üye

  İpek böceği bakımında dikkat edilmesi gerekenler  İpek böceği larvaları çok iştahlıdırlar ve devamlı olarak taze dut yaprağıyla beslenirler. Böceklerin üzerlerine kıyılmış dut yapraklarının miktarı böceğin iştahına göre, ne az ne de fazla olmalıdır. Az yem böceğin aç kalarak zayıflamasına ve hastalıklara dirençsiz kalmasına; fazla yem ise künenin birikmesi nedeniyle besleme yatağının soğuk ve rutubetli olmasına neden olur. Bu yüzden günde en az bir defa küne temizlemesi yapılmalıdır.
  Birinci yaşta eşit aralıklarla günde 3-4 yem tüketirler. Dördüncü günün sonuna doğru böceklerde renk ağarmaya, kafaları beyazlaşmaya ve şişmeye başlar. Bu uykunun habercisidir. Böcekler yem yemeyi keserek başlarını yukarıya doğru diker ve hareketsiz kalırlar. Bu durumdaki böcekler uykudadır. İpekböcekleri eşit aralıklarla, yeterli ve eşit yemlendiklerinde aynı anda uykuya girerler.
  Biraz daha büyümüş olan 2. yaşa başlayan böcekler bu yaşta da eşit aralıklarla 3-4 yem yerler, yem boyutu yaklaşık 2-3 cm2 olmalıdır. Üçüncü yaşta ipekböcekleri yaklaşık 6 m2’ lik bir alana seyreltilir. Yem eşit aralıklarla 3-4 defa yaklaşık 5 cm2 boyutunda kıyılarak verilmelidir.
  Üçüncü yaş 3-4 gün sürer. Üçüncü günün sonuna doğru ipekböceklerinde renk ağarmaya, kafa şişmeye ve beyazlaşmaya başlar ve yem yemeyi keserek uyku başlar. Uyku 1,5 gün sürer. Uyku sonuna doğru kireç uygulaması yapılarak, ipekböceklerinin hepsi uyanınca seyreltilerek küne temizlenir. Dördüncü yaşta ipekböcekleri yaklaşık 15 m2’ lik bir alana seyreltilir. Yem eşit aralıklarla 4-5 defa verilmeli ve yaprak, filiz yemlemesine geçilmelidir.
  Dördüncü yaş 4-5 gün sürer. İkinci günün sonunda veya 3. günün başında küne temizlenmelidir. Dördüncü günün sonunda kafa şişmeye, renk ağarıp, parlamaya başlar. Ağız dikkatli bakıldığında nokta şeklinde küçülmüştür ve az yem yerler, uyku yaklaşmıştır. Böcekler uyuduğunda yem kesilir. Uykuda kireç uygulaması ve uykudan sonra küne temizleme yapılmalıdır. Dördüncü uyku 2 gün sürer.
  Beşinci yaşta ipekböcekleri sıklıklarına göre yaklaşık 25-30 m2’ lik alana seyreltilirler. Beşinci yaş 8-10 gün sürer. Bu yaş ipekböceklerinin hastalıklara karşı en hassas oldukları dönemleridir. Hastalıklardan korunmak amacıyla ilk 5-6 gün mutlaka sönmüş toz kireç uygulaması yapılmalıdır. Havalar yağışlı ve rutubet yüksek ise askıya kadar kireç atılabilir. Bunda dikkat edilecek nokta ipekböceklerinin yaprakları yemiş olmalarıdır.
  İpek böcekleri soğukkanlı hayvanlar olduğu için sıcaklık ipek böcekleri için son derece etkilidir. İpek böcekleri için en uygun sıcaklık; 25-26°C olmalı ve ani değişimler olmamalıdır. Bu sıcaklık değerleri gece-gündüz eşit olmalıdır. Sıcaklığın 20 °C'nin altına düşmesi ipek salgısının durmasına neden olur. Sıcaklığın çok yüksek olması da kozaların gevşek yapılı olmasına neden olur. Askı dikiminden 8-10 gün sonra koza hasadı yapılarak, üzerlerindeki pamuk temizlenmelidir.
  Nem doğrudan böceğin gelişimini, dolaylı yoldan ise besleme yatağındaki yaprakları etkilemektedir. İpek böceklerinin yetiştirildikleri yer çok kuru olduğunda yapraklar solar ve kurur. Bundan dolayı böcekler yem yiyemez. Fazla rutubetin olduğu durumlarda, hastalıklar için uygun ortam hazırlanmış olur. Nemin düşük olduğu durumlarda yerler ıslatılarak ve ıslak çarşaflar asılarak istenen nem sağlanabilir. İpek böcekleri için en uygun nem oranı %75-85 arasıdır.
  İpek böceklerinin solunumundan dolayı çıkan karbondioksit gazı böcekler için zararlıdır. Bu yüzden 1-2 saatte bir havalandırılma yapılmalıdır.
  İpek böcekleri çok karanlığı, fazla ışığı ve direkt güneş ışığını sevmezler. Bunun için düzenli ve uygun bir aydınlatma yapılmalıdır. Direkt güneş ışığına karşı camlar perde veya kağıt ile kapatılmalıdır.
+ Yorum Gönder