+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Bulaşıcı Hastalıklar Forumunda Yutma Güçlüğü Disfaji Yemek Borusu Hastalıkları Tümörleri Kanserleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Yutma Güçlüğü Disfaji Yemek Borusu Hastalıkları Tümörleri Kanserleri

  YEMEK BORUSU HAKKINDA BİLGİ


  Yutma güçlüğüne (Disfaji) özellikle yaşlılarda olmak üzere tüm yaş gruplarında yaygın olarak rastlanır. Disfaji terimi yemeklerin ve sıvıların ağızdan mideye geçmesi sırasında zorluk hissetmeyi ifade eder. Bu duruma çoğu tehlikeli olmayan ve geçici olan birçok faktör neden olabilir. Yutma güçlüğü nadiren tümör veya ilerleyici nörolojik hastalık gibi daha önemli patolojiye işaret eder. Kısa bir süre içerisinde yutma güçlüğü kendiliğinden iyileşmez ise kulak burun boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.
  Nasıl Yutarız?
  İnsanlar katı yiyecekleri yemek sıvıları içmek ve vücudun ürettiği tükürük ve mukusu yutmak için günde yüzlerce kez yutma işlevini gerçekleştirirler. Yutma işlevinin dört fazı vardır:

  1) Birinci faz yiyecek ve içeceklerin çiğnenerek yutmaya hazır hale getirildiği dönem.
  2) Ağız fazı boyunca dil yiyecek ve içecekleri ağızın arka bölümüne iterek yutma yanıtını başlatır.
  3) Yutak fazında yiyecek ve içecekler hızlıca yutaktan yemek borusuna geçer.
  4) Son faz olan yemek borusu fazında yiyecek ve içecekler yemek borusundan mideye geçer.
  Birinci ve ikinci fazlar istemli kontrol altında oluşurkenüçüncü ve dördüncü fazlar kendiliğinden oluşur.

  Yutma Hastalıklarının Nedenleri Nelerdir?
  Yutma işlevi sırasındaki herhangi bir kesinti yutma güçlüğüne neden olabilir. Yutma güçlüğü sağlıksız dişler uygun olmayan takma dişler veya soğuk algınlığı gibi basit nedenlere bağlı olabilir. Yutma güçlüğünün en yaygın nedenlerinden biri mideden yemek borusuna geri kaçıştır. Bu durum mide asitinin yemek borusundan yutağa doğru yukarı hareketinin sonucu oluşur. Diğer nedenler arasında felç ilerleyici nörolojik hastalık trakeostomi tüpü varlığı hareketsiz ses teli ağız gırtlak veya yemek borusu tümörü ile baş boyun bölgesine uygulanan cerrahi operasyonlar sayılabilir.
  Yutma Hastalıklarını Kim Değerlendirir ve Tedavi Eder?
  Yutma güçlüğü inatçı ise ve nedeni bilinmiyor ise bir kulak burun boğaz uzmanı söz konusu hastanın hikayesini ele alarak muayenesini yapacaktır.

  Bu muayene aynalar veya özel optik sistemle görüntüleme sağlayan endoskoplar kullanarak dilin arka bölümünün boğaz ve larenksin incelenmesi yoluyla yapılır. Eğer gerekli ise yemek borusu mide ve oniki parmak bağırsağı incelemesi kulak burun boğaz uzmanı veya mide ve barsak hastalıkları uzmanı tarafından yapılır.

  Bunun sonucuna göre baryumlu yemek borusu geçiş filmi ile yutma mekanizması fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerekebilir.

  Eğer özel patolojiler söz konusu iseüst mide- barsak sistem filmi veya videofloroskopi ile beraber radyologla temasa geçilebilir. Böylece yutmanın her dört fazınında değerlendirmesi yapılır. Değişik kıvamda yiyecek ve içecekler kullanarak ve hastaya değişik pozisyonlar verdirerek yutma yeteneğini değerlendirilebilir. Eğer yutma güçlüğü felç veya ilerleyici nörolojik hastalıklara bağlı ise nörolog tarafından değerlendirilmelidir.

  Semptomlar
  Yutma güçlüğünün semptomları şunlardır.
  Ağızda tükürük artışı
  Yiyecek ve içeceklerin boğaza takılması hissi
  Boğaz ve göğüste rahatsızlık hissi( Mideden yemek borusuna kaçış var ise - Reflu)
  Boğazda yabancı cisim veya parça hissi
  Uzamış veya belirgin yutma güçlüğüne bağlı yetersiz beslenme ve kilo kaybı
  Yutma sırasında kolayca geçmeyen yiyecek parçaları sıvı ve tükürüğe ve bunların akciğerlere aspire edilmesine bağlı olarak gelişen öksürük ve boğulma hissi

  Mümkün Olan Tedaviler:
  Neden belirlenebilmişse yutma güçlüğü tıbbi tedavi yutma tedavisi veya cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir.
  Bu hastalıkların birçoğu tıbbi tedavi ile tedavi edilebilir. Mide asit salgısını engelleyen ilaçlar kas gevşeticiler ve asit gidericiler var olan ilaçlardan birkaçıdır. Tedavi yutma hastalığının nedenine göre düzenlenir. Mideden yemek borusuna kaçış sıklıkla beslenme ve yaşama alışkanlıklarını değiştirerek tedavi edilebilir. Örneğin :
  Hazmı kolay yiyeceklerden oluşan bir diyet ile sık aralıklarla ve az miktarlarda beslenmek
  Alkol ve kafeinden uzak durmak
  Kilo ve stresi azaltmak
  Uyku vaktinden önceki üç saat boyunca yemek yemekten sakınmak
  Geceleri yatağın başını yükseltmek.
  Eğer bunlar yardımcı olmazsa yemekler arasında ve uyku vaktinden önce asit giderici kullanmak rahatlama sağlayabilir.
  Birçok yutma hastalığı yutma tedavisinden yarar görebilir. Yutma kaslarının beraber çalışmasını sağlayan ve yutma refleksinin oluşmasını sağlayan sinirleri uyaran özel egzersizler yaptırılabilir.

  Hastalara ayrıca yutma işleminin başarılı şekilde yapılmasına yardımcı olacak vücut ve baş pozisyonlarını öğretebilir.
  Yutma güçlüğü olan hastalardan bazıları yetersiz beslenme problemi ile karşılaşırlar. Mesleki terapist beslenme teknikleri hakkında hasta ve ailesine yardımcı olabilir. Bu teknikler hastayı olabildiğince bağımsız kılar. Diyetisyen veya beslenme uzmanı hasta için gerekli olan yiyecek ve içecek miktarını ve ek besinlerin gerekli olup olmadığını belirler.

  Cerrahi tedavi belirli bazı problemlerin tedavisinde kullanılır. Darlık veya yapışıklık varlığında söz konusu alanın genişletilmesi gerekli olabilir. Kasların ileri derecede kasılması varlığında ilgili kasların genişletilmesi ve hatta serbestleştirilmesi gerekli olabilir. Bu yöntem kas kesilmesi olarak adlandırılır ve kulak burun boğaz uzmanı tarafından gerçekleştirilir.

  Yutma güçlüğünün birçok sebebi vardır. Eğer inatçı bir yutma güçlüğünüz varsa bir Kulak Burun Boğaz uzmanına gitmeniz gerekmektedir.

  farenksten mideye kadar uzanan düz ve çizgili kastan oluşan tüp şeklinde bir organdır.Erişkinlerde uzunluğu 25cm-30cm.arasındadır.Endoskopik olarak kesici dişlerden itibaren mide ye kadar 40 cm. olarak kabul edilir.Genişliği ise 20-30mm. Olarak kabul edilir. 3 kısım da değerlendirilir.
  1.Boyun
  2. Göğüs
  3. Karın
  Kas yapısı dışta uzunlamasına seyreden tabaka içte sirküler tabaka dan oluşur. Boyun göğüs kısmında her iki tabaka çizgili adaledir.Alt 1/3 bölümünde her iki tabaka düz adaleden oluşur. Alt özofağus sfınkter bölgesinde sirküler tabakanın yoğunlaştığı kabul edilir.
  Görevi ; yutma eyleminin gerçekleşmesini sağlar.Yutma işlevi yemek borusu kas tabakası ile sinir sisteminin uyumlu çalışması ile oluşur.
  Yemek borusunda dogal sfinkter bölgeleri bölgeleri vardır. Proksimal girişte orta bölgede alt sfinkter bölgesidir.
  Yemek borusunda motor fonksiyonlarda vardır. Bunlar Primer ve sekonder peristaltik dalgalar oluşur. Alt sfinkter bölgesi yutma refleksi sonrasında gevşer.
 2. Betul
  Devamlı Üye

  Yutma güçlüğü özellikle en çok yaşlılarda olur ve tüm yaş gruplarında da görülebilir ve kısa bir süre içerisinde kendiliğinde iyileşmezse kulak,burun,boğaz doktoruna gösterilmelidir.Bu hastalık yiyeceklerin ve içeceklerin ağızdan mideye doğru itilmesi sonucu zorluk çekilir bu yüzden yaşlılar da bu hastalık daha sık görülür çünkü yaşlılar yutkunmakta zorluk çekebiliyorlar.
+ Yorum Gönder


yutak hastalıkları,  yutak borusu hastalıkları,  yemek borusunda gaz sıkışması,  gaz yemek borusunu