+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Bulaşıcı Hastalıklar Forumunda Septisemi Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Septisemi Nedir


  Septisemi hakkında bilgi


  Septisemi mikropların gözle görülme-yen bir hastalık merkezinden hareket edip, kana karışarak tehlikeli durumlara yolaçmalarıdır. Septisemi çoğu kez tit-remeler ve ateşin 40 dereceye çıkmasıy-la birdenbire başgösterir. Yüksek ateş, nabız hızlanması, solunum güçlüğü, baygınlık ve sayıklamalar hastanın sağ-lık durumunun ne denli ağır olduğunu yansıtır. Mikropların yayılmasına bağlı olarak, başka belirtiler de ortaya çıkabi-lir, örneğin çeşitli döküntüler, eklem ağrıları, çevresel damarlarda yangılan-malar, kalp, böbrek, sindirim aygıtı ve göz bozuklukları ve çırpınma başgösterebilir.
  Kan muayenesi hastalığa yolaçan ve çoğu zaman bir streptokok veya stafilokoktürü olan mikrobun tanımlanmasını sağlar. Aynı zamanda mikrobun vücuda nasıl girdiğini ve hangi yoldan yayıldığı-nı da saptamak gerekir. Mikropların gi-riş yolu bir yara ve bir çıban veya kulak yangısı, çocuk düşürme, şarbon hastalı-ğı gibi sağlığı etkileyen bir olay olabilir. Ayrıca septiseminin akciğerlerde başgöstermesinde olduğu gibi pnömokok etkinliği, belsoğukluğunda olduğu gibi gonokok etkinliği, beyin zarı yangısında olduğu gibi menengokok etkinliği ve koli basili, havasızyaşar mikropların et-kinlikleri de söz konusu olabilir. Perfringens basili çarpma sonucu meydana ge-len bir yarayı gazlı kangrene dönüştüre-bilir. Kökenleri ve özel nitelikleri ne olursa olsun, septisemiler, kısa sürede tedavi edilmezlerse, çoğu kez ölüme yolaçarlar
 2. Ziyaretçi

  Wücutta çok cıban çıkması kan hastalımı yoksa septisemimi doktora gitmelimiyim?
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Kısaca kan zehirlenmesidir. Hastalık yapan mikroplar vücutta çok hızlı çoğalabiliyorlar. Ve bunların çoğalması demek hızla kana da karışmasına neden olabiliyor. Buda kanın zehirli olmasına ve hastalık oluşmasına neden oluyor.
+ Yorum Gönder


septisemi nedir,  septisemi,  septisemik nedir,  septisemiler nedir,  septisemler,  septisemiler diğer