+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Bulaşıcı Hastalıklar Forumunda Kaposi Sarkomu Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Kaposi Sarkomu Nedir

  Kaposi Sarkomu Nedir

  Kaposi sarkomu ilk defa 1872'de Dr. Kaposi tarafından tarif edil-diği için, onun adıyla anılan nadir bir tümördür. En çok el ve ayaklara yakın yerlerde, mor, ya da kahverengi-kırmızı renklerde kabarık deri lezyonları şeklinde görülen bu kanser türü Batı dünyasında nadirdir. Da-ha çok, ileri yaşlardaki Akdenizli ve Doğu Avrupalı insanlarda görülür. Buna karşılık, Kongo'da çok sıktır ve oradaki kanserlerin yüzde 11'ini oluşturur. Fakat, 1979'dan itibaren ABD'de, homoseksüel erkeklerde Kaposi sarkomunun sık görüldüğü tespit edildi. Bunların ortak nokta-ları, hepsinin AlDS'li oluşlarıydı. Zamanla, Kaposi sarkomunun AlDS'li hastaların üçte birinde bulunduğu anlaşıldı.
  Hastalığın en çok görülen şekli deridedir. Daha çok, bacaklarda, kollarda olur ve yıllarca süren bir gidiş gösterir. Fakat, AlDS'li hasta-lardaki Kaposi sarkomunun hızlı seyrettiği; deriden başka yerlere ya-yıldığı (lenf bezlerine, akciğerlere, kemiklere ve bağırsaklara) ve böyle hastaların yüzde 40'ının bir yılda kaybedildiği tespit edilmiş bulun-maktadır.

  AİDS ve Kaposi sarkomlu kişilerde rastlanılan bir genetik özellik vardır: Bunlarda, doku gruplarından HLA-DR-5 yüksek oranda bulun-muştur. Bu, irsi bir etkiyi düşündürmektedir. Sarkomu yapan asıl et-kenin, AlDS'lilerde sık görüldüğünü yukarıda söylediğimiz Cytomegalovirüsü olduğu hakkında kanaatler gittikçe kuvvetlen-mektedir.

  Kaposi sarkomunun tedavisi ilaç ve radyoterapiyle (ışın) yapılmak-tadır. Küçük alanlardaki hastalık ışınla; yaygın hastalık ise kanser Maç-larıyla (kemoterapi) tedavi edilir. Bu ilaçlar arasında en etkilileri Etoposide (VP-16) ve vinblastin'dir. Ayrıca, vücudun bağışıklığını ar-tırmaya yönelik ilaçlardan interferon da, yüksek dozlarda Kaposi sar-komuna tesir etmektedir. Yine aynı maksatla retinoidler(13-cis retinoik asid) ve isoprinosine isimli maddeler de denenmektedir
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Başlangıç döneminde en yaygın ve en sık tutulan organ deridir. Primer (orijinal) tümörden kopan kanser hücreleri kan damarları yoluyla vücudun diğer bölgelerine ulaşıp ,vücudun herhangi bir yerinde başka bir tümörün oluşmasına sebep olabilir.
+ Yorum Gönder


kaposi sarkomu nedir,  Kaposi sarkomu,  kaposi sarkom nedir,  kaposi sarcoma nedir,  kapos nedir